Нормативно-правова інформація і парламентський контроль

Матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 21 верес. 2023 р.) / наук. керівник конф.: Д. В. Ланде ; упор.: В. М. Фурашев, А. І. Нижник, С. О. Дорогих ; ДНУ «Ін-т інформ., безпеки і права Нац. академії правов. наук України». – Київ, 2023. – 118 с.

     У збірнику висвітлено матеріали науково-практичної конференції щодо оцінки проблемних питань правового і програмно-технічного забезпечення здійснення ефективного парламентського контролю та його подальшого розвитку. Запропо новано напрями вдосконалення правотворчої діяльності, розвитку системи нормативно-правової інформації та використання сучасних інформаційних (цифрових) технологій в галузі держави і права як основи парламентського контролю.

      Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти.

Повний текст

Видання НДІІП