Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання

Матеріали IIІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23 листоп. 2023 р.) / наук. керівник конф. О. А. Баранов; упоряд.: М. В. Дубняк, С. О. Дорогих. – Київ, 2023. – 150 с.

 

      У збірнику висвітлено матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна і цифрова трансформація: теоретичні та практичні проблеми правового регулювання» – щодо оцінки сучасного стану та розвитку складових правового забезпечення соціальної трансформації внаслідок використання цифрових технологій, проблемних питань правового забезпечення у сфері соціальних комунікацій в умовах цифрової трансформації. Визначено особливості правового забезпечення розвитку сучасної інформаційної інфраструктури суспільства та проблем правового регулювання суспільних відносин у сфері застосування технологій Інтернету речей. Запропоновано напрями вдосконалення законодавства з питань захисту прав людини в умовах використання цифрових технологій.

      Конференція відбулася під час військової агресії – війни, яку розв’язала російська федерація проти України. Неподалік той час, коли війна закінчиться і Україна буде відновлюватись та перебудовуватись. Саме тому теоретичні та практичні Рекомендації, які були запропоновані для обговорення в рамках цієї конференції, є актуальними. Результати досліджень можуть бути корисними при визначенні шляхів вдосконалення законодавства задля реформування економіки держави, посилення демократичних процесів, реалізації стратегії цифрової трансформації різних сфер суспільного життя – укріплення судової системи, розвитку сфери культури, надання адміністративних та інших послуг, створення єдиної системи електронних реєстрів, захисту різноманітних прав людини, зокрема права інтелектуальної власності, забезпечення безпеки критичної інфраструктури тощо.

      Видання розраховано на фахівців, експертів і вчених в галузі права, студентів, аспірантів і науково-педагогічний склад вищих навчальних закладів та інших зацікавлених осіб.

        Матеріали подано в авторській редакції.

Повний текст

Видання НДІІП