“Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: інформаційні війни”: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 6 червня 2014 р., НТУУ “КПІ”

6 червня 2014 року Науково-дослідним інститутом інформатики і права та Науково-дослідним інститутом правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України спільно з Навчально-науковим центром інформаційного права та правових питань інформаційних технологій ФСП Національного технічного університету України  “Київський політехнічний інститут” було проведено науково-практичну конференцію на тему: “Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: інформаційні війни.

З вітальними словами до учасників конференції звернулися директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчук та проректор з науково-педагогічної роботи Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Олексій Новіков.

У ході конференції було розглянуто низку актуальних проблем забезпечення інформаційної безпеки та протидії правопорушенням в інформаційній сфері в умовах інформаційної війни. Учасники конференції охопили широке коло питань щодо вказаної проблематики, починаючи від дефініцій термінології, теоретико-правового аналізу, визначення форм та методів проведення інформаційного протиборства до аналізу інформаційної війни як фактора сучасної глобальної політики, а також концептуальні підходи протидії правопорушенням у національному та міжнародному праві. Особливе місце в ході обговорення було відведено соціологічним аспектам дослідження феномену інформаційної війни та правовим гарантіям захищеності людини в процесі інформаційного протиборства. Були запропоновані методики виявлення та аналізу інформаційних операцій і правового моделювання як універсальних засобів попередження та протидії інформаційним війнам.

У конференції взяли участь фахівці з інформаційної безпеки центральних органів виконавчої, правоохоронних органів і військових формувань України, вчені Національної академії наук України і Національної академії правових наук України, представники Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” та інших вищих навчальних закладів. Активну участь у роботі конференції взяли співробітники Інституту: Ланде Д.В., Баранов О.О., Красноступ Г.М., Бєляков К.І., Савінова Н.А.

Підсумки конференції підвели директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Пилипчук та в.о. декана факультету соціології і права НТУУ “КПІ” Анатолій Мельниченко.

Під час підведення підсумків було запропоновано провести окремий семінар серед науковців і фахівці в інформаційній сфері щодо узгодження теоретико-методологічних основ і подальшого вдосконалення правового регулювання відносин в контексті сучасних інформаційних війн.

За результатами конференції було прийняте відповідне рішення.

Тези виступів