10. Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня (стор. 54)

Брижко В.М.. Організаційно-правові питання захисту персональних даних: дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – К.: Національна академія державної податкової служби України, 2004.
Жиляєв І.Б. Регіональні трансформаційні соціально-економічні системи в   умовах платіжної кризи: дис. на здобуття наукового ступеня доктора. екон. наук: спец. 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. – Харків: Харківська національна академія міського господарства, 2007.
Марущак А.І. Доступ до державної інформації в Україні та його забезпечення органами СБ України: дис. на здобуття наукового ступеня доктора. юрид. наук: спец. 21.07.01 – забезпечення державної безпеки України. – К.: Національній академії СБ України, 2008.
Шевчук Р.М. Правові та організаційні засади інформатизації навчального    процесу у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України: дис. на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. – К.: Киівська Національна академія внутрішніх справ, 2009.
 

 

Видання НДІІП