12. Здобувачі наукового ступеня кандидата юридичних наук (стор. 55)

Антоненко С.А. Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні”.
Баєв О.О. “Нормативно-правове регулювання інформаційних відносин у сфері телекомунікацій та зв’язку України”.
Бойко О.В. “Правові засади забезпечення безпеки, прав і свобод людини в інформаційній сфері”.
Лебединська О.В. “Фінансово - правові засади діяльності наукових установ”.