13. Присвоєння вченого звання (стор. 55)

На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 12 жовтня 2005 р. (протокол №10), рішенням ВАК України від 9 лютого 2006 р. (протокол № 13-06/2) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Брижку В.М., атестат АС № 000038;
кандидату економічних наук Ковалю М.І., атестат АС № 000040; 
кандидату технічних наук Фурашеву В.М., атестат АС № 000042.
 
За клопотанням НДЦПІ АПрН України, на підставі рішення вченої ради Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова Національної академії наук України від 29 листопада 2005 року (протокол № 13), рішенням ВАК України від 13 квітня 2006 р. (протокол № 12-07/4) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи (фізико-математичні науки):
кандидату фізико-математичних наук Гладківський О.В., атестат АС № 005182.
На підставі рішення вченої ради НДЦПІ АПрН України від 22 квітня 2008 р. (протокол № 4), рішенням ВАК України від 8 жовтня 2008 р. (протокол № 38-06/7) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
 кандидату юридичних наук Марущаку А.І., атестат АС № 006656;
 кандидату юридичних наук Цимбалюку В.І., атестат АС № 006657.
 
На підставі рішення вченої ради від 10 червня 2009 р. (протокол № 6) рішенням ВАК України від 16 грудня 2009 р. (протокол № 76-06/6) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
 кандидату економічних наук Жиляєву І.Б., атестат АС № 007145.
 
На підставі рішення вченої ради від 15 вересня 2009 р. (протокол №11), рішенням ВАК України від 16 грудня 2009 р. (протокол № 76-06/6) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Бутузову В.М., атестат АС № 007172.
 
На підставі рішення вченої ради від 30 березня 2010 р. (протокол № 3), рішенням ВАК України від 1 липня 2010 р. (протокол № 116-06/5) присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право (юридичні науки):
кандидату юридичних наук Новицькій Н.Б., атестат АС № 007521.
 
За клопотанням Голови спеціалізованої ради (К 27.855.02) Національної академії державної податкової служби України, на підставі рішення ВАК України від 4 липня 2007 р. Брижко В.М. отримав додаток до диплома кандидата наук, що, згідно Болонською Конвенції “Зона європейської вищої освіти: сумісна заява європейських міністрів освіти” від 19.06.99 р., засвідчує відповідність наукового ступеню “Кандидат наук” академічному ступеню доктора філософії “Doctor of Philosophy” (Ph. D), Supplement to diploma ДК № 027385.