2007 рік

Електронне урядування в Україні / О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, М.С. Демкова, І.Г. Малюкова. – К.: ООО “Поліграф-Плюс”, 2007. – 254 с.

Сучасні аспекти проблеми обґрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій інформатиці / В.І. Цимбалюк, А.Й. Джунь, Й.В. Джунь. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2007. – 42 c.

Рекомендації Ради Європи № R (83)10 від 23 вересня 1983 року “Про захист персональних даних, що використовуються для наукових досліджень та статистики” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 3(15).

Рекомендації Ради Європи № R (99)5 від 23 лютого 1999 року “Про захист осіб у зв’язку з обробкою даних у інформаційних магістралях” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).