2009 рік

Стан та перспективи розвитку інформаційної сфери України: зб. мат. з питань інформаційного суспільства / В. Брижко, Л. Задорожня, І. Рубан, А. Семенченко та ін. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – 116 с.

Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень / В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 224 с.

Рекомендації Ради Європи № R (81)19 від 25 листопада 1981 року “Про доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні державних органів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.internetrights.org. ua/books/do/2_3_3.doc // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).

Рекомендації Ради Європи № R (2004)11 від 30 вересня 2004 року “Про правові, організаційні та технічні аспекти електронного голосування” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.fr/cm // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).

Рекомендації Ради Європи № R (99)15 від 9 вересня 1999 року “Про висвітлення у засобах масової інформації виборчих кампаній” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) /В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/Doc/ CM/Rec(1999)015&ExpMem_en.asp // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).

Рекомендації Ради Європи № R (2002)2 від 21 лютого 2002 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: //www.coe.int/T/E/Human_rights/rec(2002)2_eng.pdf // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24). Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний аналіз / Д.В. Буржинська. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2009. – 58 с.