2011 рік

Словник – довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / Жиляєв І.Б., Чижевський Б. Г. – К.: Нора-Друк, 2011. – 112 с.

Конвенція Ради Європи № 205 від 18 червня 2009 року “Про доступ до офіційних документів” (неофіційний переклад з англ. на укр. мову) / В.В. Брижко. – Режим доступу: // www.con ven tions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/205.htm // Правова інформатика. – 2011. – № 1(30).