3. Законопроектні роботи (стор. 13)

Проект Концепції реформування законодавства України у сфері суспільних    інформаційних відносин / М.Я. Швець, Р.А. Калюжний та ін. – К.: НДЦПІ АПрН    України, 2000. – 11 с.

Проект Закону України “Про телекомунікації” / В.М. Брижко (розробка зауважень). – К: НДЦПІ АПрН України, 2001. – (Ухвалений ВР України від 18.11.03 р. № 1280-IV).

Проект Закону України “Про діяльність у сфері інформатизації” / В.М. Брижко (у співавторстві).– К.: НДЦПІ АПрН України, 2001. – (ВР України: реєстр. № 3038 від 30.01.03 р.).

Конвенція РЄ № 108 про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних 1981 р. та Додатковий протокол до Конвенції РЄ № 108 щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних 2001 р. / В.М. Брыжко,               Ю.К. Базанов; [переклад з англ. на укр. мову]. – (Вірність перекладу засвідчено     Службою офіційних перекладів Правового департаменту МЗС України від 02.07.02 р.     № 72/15077-1412). Ухвалено Законом України від 06.07.10 р. № 2438-VI.

Проект Концепції Закону України “Про основи державної інформаційної        політики” / М.Я. Швець, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2003. – 13 с.

Проект Закону України “Про захист персональних даних” / О.О. Баранов,          В.М. Брижко, Ю.К. Базанов. – 16 с. – (Внесений народними депутатами України             М.К. Родіоновим, С.М. Ніколаєнко, І.Р. Юхновським, П.П. Толочко, К.М. Ситником,        ВР України: реєстр. № 2618 від 10.01.03 р. Ухвалений Постановою ВР України від 15.05.03 р. № 784-IV у 1-му читанні. Розглянуто у 2-му читанні та ухвалений в цілому 16.03.06 г.).

Проект Закону України “Про захист персональних даних” / О.О. Баранов,          В.М. Брижко, І.Б. Жиляєв, Г.В. Карпов, Т.А. Качка (перероблявся з урахуванням      закону, прийнятого 16.03.2006 р., та допрацьовувався згідно доручення Верховної Ради України від 03.11.06 р. та від 22.02.07 р. у зв’язку з Пропозиціями Президента України). – (Внесений народними депутатами України О. Шевчуком, В. Литвиним, В. Полохалом, К. Самойлик. Ухвалено Законом України від 01.06.10 р. № 2297.

Пропозиції щодо внесення змін до Закону України “Про друковані засоби         масової інформації (пресу)” стосовно віднесення веб-сайту до засобів масової          інформації та підвищення захисту моральних засад / В.М. Брижко – (Згідно листа Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі від 12.05.10 р. № 317/5-07. Запропоновано внесення змін до 5 статей закону щодо 13 частин).

Участь у розробленні проекту Закону України “Про доступ до публічної           інформації” / А.І. Марущак. – (У відповідності до Наказу Міністерства юстиції України від 14.03.08 р. № 308/7).

Участь у розробленні проекту Концепції кодексу законів про освіту / І.Б. Жиляєв (матеріали до розробки проекту), 2010 р.

Участь у розробленні проекту Концепція розвитку електронного урядування в Україні / І.Б. Жиляєв (матеріали до розробки проекту), 2010 р.

Участь у розробленні проекту нової редакції Бюджетного кодексу України          / А.М. Новицький. – (У відповідності до Наказу Міністерства фінансів України № 550 - 2010). Ухвалений ВР України 8 липня 2010 року № 2456-VI.