5.1. Монографії (стор. 17)

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності в умовах інформатизації: організаційно-правові питання теорії і практики / Р.А. Калюжний, М.Я. Швець,     В.С. Цимбалюк, В.Д. Гавловський та ін.; за ред. Р.А. Калюжного, В.О. Шамрая – Академія державної податкової служби України. – К.: Видавництво “КВІЦ”, 2002. – 296 с.
Інформатизація, право, управління: організаційно-правові питання / Р.А. Калюжний, О.Д. Крупчан, В.Д. Гавловський,               М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк, М.Я. Швець; за ред. М.Я. Швеця,        О.Д. Крупчана. – К.: Академія правових наук України, 2002. – 191 с.

е-будущее и информационное право/ В.М. Брыжко,                В.С. Цимбалюк и др.; под. ред. д.ю.н., профессора Р. Калюжного и д.э.н, профессора Н. Швеца. – К.: Інтеграл, 2002. – 264 с.

Права человека и защита персональных данных / В.М. Брыжко, А.А. Баранов, Ю.К. Базанов. – К.: Інтеграл, 2002. – 280 с.;
Правовий механізм захисту персональних даних / В.М. Брижко; за ред. д.е.н., професора М. Швеця та д.ю.н., професора Р. Калюжного. – К.: Парлам. вид-во, 2003. – 120 с.
Вступ до інформаційної культури та інформаційного права          / В. Цимбалюк, В. Брижко, В. Гавловський, Р. Калюжний, В. Попович, М. Швець; за ред. д.е.н., професора, М. Швеця та д.ю.н., професора         Р. Калюжного. – Ужгород: ІВА, 2003. – 240 с.
Правова інформатика (системна інформатизація законотворчої, правоохоронної, судочинної та правоосвітньої діяльності в Україні) / М. Швець, В. Брижко, Р. Калюжний,               В. Хахановський, В. Цимбалюк, В. Гавловський, О. Гладківська; за ред. д.е.н., професора М.Я. Швеця та д.ю.н., професора Р.А. Калюжного.   – Ужгород: ІВА, 2003. – 168 с.
Проблеми інформаційного права та правової інформатики /         В. Брижко, В. Цимбалюк, В. Гавловський, Ю. Базанов; за ред. М.Я. Швеця і Р.А. Калюжного. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2004 р.  – 263 с.
Системна інформатизація законотворчої діяльності / М. Швець, В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Целуйко, Л. Задорожня; під ред. В. Зайчука, М. Швеця, І. Здзеби. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 290 с.
Системна інформатизація виборчих і референдумних процесів в Україні / В.М. Фурашев, М.І. Коваль, С.А. Маглюй. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – 608 с.
Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика / В.С. Цимбалюк, Ярошенко Ф.О., Бушуєв С.Д. та ін.     – Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. – 440 с.
Системна інформатизація законотворчої та правоохоронної діяльності /            М. Швець, С. Антоненко, В. Брижко, В. Буржинський, Б. Раціборинський, В. Хахановський; кер. авт. кол-ва М. Швець; за ред. В. Дурдинця, В. Зайчука, В. Тація. – К.: “Навчальна книга”, 2005. – 639 с.
Електронне інформаційне суспільство України: погляд у сьогодення і майбутнє. В.М. Фурашев, Д.В. Ланде, О.М. Григор’єв, О.В. Фурашев. – К.: “Інжиніринг”, 2005.        – 164 с.
Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Задорожня Л., Коваль М., В. Брижко; за ред. М. Швеця. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2005. – 31 с.
Інформаційне право та правова інформатика в сфері захисту персональних даних / В. Брижко, М. Гуцалюк, В. Цимбалюк,             М. Швець – К.: ТОВ “ПанТот”, 2005. – 451 с.
е-майбутнє та інформаційне право /              В. Брижко, Ю. Базанов, В. Цимбалюк, М. Швець, М. Коваль;за ред. д.е.н., професора М. Швеця. – [2-е вид., доп.]. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2006. – 234 с.
Системна інформатизація правоохоронної діяльності /        М. Швець, С. Антоненко, В. Буржинський, Б. Раціборинський,         М. Целуйко, В. Хахановський; за ред. В. Дурдинця, В. Євдокимова, М. Швеця. – [Кн. 1]. – К.: НДЦПІ АПрН України, 2006. – 287 с.
Нормативно-правові засади системної інформатизації інформаційно-аналітичного забезпечення здійснення процедур виборчих і референдумних процесів / В.М. Фурашев – К.: ТОВ “Пан-Тот”, 2006 р. – 144 с.
Порівняльне-правове дослідження відповідності законодавства України законодавству ЄС у сфері персональних даних / В. Брижко, А. Радянська, М. Швець – К.: Тріумф, 2006. – 256 с.
е-боротьба в інформаційних війнах та інформаційне право / В. Брижко, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 218 с.
Моделирование информационно-электоральных процессов / В.Н. Фурашев, Д.В. Ландэ, С.М. Брайчевский. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 182 с.
Правова інформатика / М. Швець, В. Брижко, В. Фурашев, Б. Раціборинський, В. Цимбалюк, М. Целуйко; за ред.                    В. Дурдинця, Є. Мойсеєва та М. Швеця. – [2-е вид. доп. та перероб.]. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2007. – 524 с.
Електронний банкінг у контексті захисту персональних даних / В. Брижко,    Ю. Базанов, М. Швець; за ред. М. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2008.        – 141 с.
Електронна комерція: правові засади та заходи удосконалення / В. Брижко, А. Новицький, М. Швець, В. Цимбалюк; за ред. А. Москаленко, к.ф.-м. наук О. Гладківської. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2008. – 149 с.
Комп'ютерний тероризм: суперхакери, кібер-терористи, кібер-криміналісти / П.Д. Біленчук, М.В. Гуцалюк, О.В. Кравчук, М.В. Козир; за заг. ред. П.Д. Біленчука.– К.: Наука і життя, 2008.    – 291 с.
Подпись:  Інформатизація виборчих і референдумних процедур: один з аспектів практичної реалізації євроатлантичного курсу України / В.М. Фурашев, С.Ф. Джердж; за заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с. – (Громадсько-політичне видання).
Електронний банкінг (організаційно-правове забезпечення) / А. Новицький, Н. Новицька, С. Позняков, В. Цимбалюк, В. Брижко. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008. – 274 с.
Інформаційне право: нормативні та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин / В. Брижко,      М. Швець – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 290 с.
Національна безпека України: шляхи забезпечення, роль і місце суспільства. Євроатлантичний курс / В.М. Фурашев,  С.Ф. Джердж; ред. В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 176 с.
Інформаційне право України: теорія і практика / І.Б. Жиляєв. – К.: Парламентське видавництво, 2009. – 104 с.
Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відносин / В. Брижко; рецензенти: академіки АПрН України В.П.Тихий, М.Я. Сегай; д.ю.н., проф. І.В. Арістова; к.ю.н., доцент О.І. Яременко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009. – 418 с.
Інформаційне право (основи теорії і практики / В.С. Цимбалюк. – К.: Освіта України, 2010. – 388 с.
Документування злочинів у сфері використання ЕОМ, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку при проведенні дослідчої перевірки / В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський. – К.: Типографія ЧП “Тимченко”, 2010. – 245 с.