5.2. Підручники та посібники (стор. 19)

Інформаційно-пошукова система “Законодавство” / В. Севастьянов, М. Швець, В. Слюсар, С. Дорогих. – К.: “ІВА”, 2002. – 103 c.
Інформаційно-пошукова система “Термінологія законодавства” / М.Я. Швець, В.Ф. Севастьянов, С.О. Дорогих та ін. – К.: НДЦПІ АПрНУ, 2002. – 25 с.
Основи захисту інформації від несанкціонованого доступу / А.Ю. Ільніцький, В.А. Саницький, В.В. Шорошев, І.Л .Близнюк; за ред. Саницького В.А. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2002. – 208 с.
Комп’ютерна злочинність / Б.В. Романюк, В.С. Цимбалюк,   В.Д. Гавловський та ін. – К.: АТІКА, 2002. – 240 с.
Автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу. Тезаурус EUROVOC. Українська версія – [В 3-х книгах] / М.Я .Швець, В.М. Брижко, В.А. Саницький, С.О. Дорогих та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2003. – 457 c. – [Кн. 1. Багатомовне     предПодпись:  ставлення. – 156 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 88 с. Кн. 3. Абетково-пермутаційне представлення. – 213 с.].
Міжнародне приватне право / В.С. Цимбалюк – К.: Націо­нальна Академія управління. – 2003. – 68 c.
Інформатизація управління соціальними системами / Р.А. Калюжний, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк та ін.; за ред. М.Я. Швеця та Р.А. Калюжного. – К.: МАУП. – 2003. – 336 c.
Автоматизована інформаційно-аналітична система порівняння законодавства України із законодавством країн Європейського Союзу. Тезаурус EUROVOC. Українська версія (версія 4.1). – [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, В.М. Брижко, С.О. Дорогих та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2004. – 858 c. – [Кн. 1. Багатомовне представлення. – 222 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 179 с. Кн. 3. Абетково-пермутаційне представлення. – 457 с.].
Тезаурус EUROVOC: автоматизована інформаційно-аналі­тична система порівняння законодавства України із законодавством країн ЄC / М. Швець,                  С. Дорогих, В. Брижко; за ред. В. Тація та В. Зайчука. – К.: Парлам. вид-во, 2004. – 383 с.
Правова інформатика: у 2-х т. / М.Я. Швець, В.М. Фурашев, М.І. Коваль, В. Брижко та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2004. – [Т. 1]. – 416 с.
Основи інформаційного права України / В. Цимбалюк, В. Гавловський, В. Гриценко;за ред. М. Швеця, Р. Калюжного та П. Мельника. – К: “Знання”, 2004. – 274 с.
Організація захисту інформації / М.В. Гуцалюк, Н.А. Гайсенюк. – К.: Альтерпрес, 2005. – 244 с.
Застосування засобів і матеріалів відеозапису у процесуальній діяльності правоохоронних органів / С.С. Паламарчук, О.І. Ізотов,    В.Г. Хахановський. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2005. – 120 с.
Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом / А.Б. Стоцький, О.І. Тимошенко, А.М. Гуз, А.І. Марущак та ін.; за ред. Сідака В.С. – К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2006. – 232 с.
Подпись:  Програмно-апаратний комплекс інформаційної підтримки прийняття рішень / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев, О.М. Григор’єв. – К.: Інжиніринг, 2006. – 48 с.
Правомірні засоби доступу громадян до інформації / А.І. Марущак. – Біла Церква: Вид-во “Буква”, 2006. – 432 c.
Системна інформатизація правоохоронної діяльності: європейські нормативно-правові акти упорядкування інформаційних відносин у зв’язку з автоматизованою обробкою даних / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець – [Кн. 2]. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2006. – 383 с.
Правові основи захисту інформації з обмеженим доступом / А.І. Марущак – К.: Вид-во КНТ, 2007. – 208 с.
Інформаційне право: доступ до інформації / А.І. Марущак. – К.: КНТ, 2007. – 532 с.
Тезаурус EUROVOC 4.2. Українська версія [Електронний ресурс] :(У складі Системи (бібліотеки) баз даних і знань у галузі держави і права) : [В 3 книгах]. / М.Я. Швець, О.Л. Копиленко, С.А. Антоненко, С.М. Міщук та ін. – К.: НДЦПІ АПрН України, Інститут законодавства ВР України, Управління комп’ютеризованих систем Апарату ВР України, 2007. – 738 c. – [Кн. 1. Абетково-пермутаційне представлення.        – 387 с. Кн. 2. Тематичне представлення. – 174 с. Кн. 3. Багатомовне представлення. – 177 с.]
Інформаційна культура / В. Цимбалюк, Ю. Яцишин, Н. Новицька, В. Попович, Р. Калюжний, В. Брижко, В. Гавловський; за редакцією М. Швеця, Р. Калюжного. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2007. – 254 с.
Безпека бізнесу: організаційно-правові основи / Ю.В. Бондарчук, А.І. Марущак. – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 372 с.
Інформаційне право: регулювання інформаційної діяльності / А.І. Марущак – К.: Видавничий дім “Скіф”, КНТ, 2008. – 344 с.
Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин / В. Брижко; за ред. В. Тація, В. Тихого, М. Швеця . – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – 326 с.
Правові та організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток / В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський та ін..; за ред. І.В. Бондаренка. – К.: ТОВ “Видавничий будинок “Аванпост-Прим”, 2009. –182 с.
Основи інформаційного права України / В. Цимбалюк,     В. Брижко, В. Гавловський; за ред. М. Швеця, Р. Калюжного,           П. Мельника. – [2-е вид., допов.]. – К.: “Знання”, 2009 р. – 414 с.
Податкове право (податкова система України) : навч. посіб. / В.В. Костицький, А..М. Новицький. – К. : Нац. авіа. ун-т “НАУ-друк”, 2009. – 400 с.
Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Копан, В.Д. Сущенко, В. І. Олефір,  С.Ф. Константінов. К.: КНТ, 2010. – 427 с. – (Рекомендовано МОН України, лист від 19.09.07 р. № 1.4/18-Г-1513).