5.3. Науково-практичні коментарі (стор. 21)

Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку / Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2003. – № 4. – [Ч. І].
Загальна характеристика законодавства у сфері підприємницької діяльності та основні тенденції його розвитку / Р.А. Калюжний, А.С. Ластовецький // Законодавство України. Науково-практичний коментар. – 2003. – № 5. – [Ч. ІІ].
Процедура внесення змін до Конституції України: порівняльний аналіз                   / Д.В. Буржинська. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2009. – 58 с.
Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина. Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв’язку          / В.М. Бутузов, С.А. Кузьмін, В.П. Шеломенцев. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 152 с.
 

 

Видання НДІІП