5.4. Наукові видання (стор. 22)

 
Захист персональних даних / В. Брижко // Зв’язок: науково-технічний журнал ДКЗІ. – 2001. – № 3 (29).
Про механізмі захисту персональних даних / В. Брижко // Зв’язок: науково-технічний журнал ДКЗІ. – 2001. – № 5 (31).
Огляд законопроектів у сфері інформації та інформатизації (станом на 01.06.2003 р.) / Л.М. Задорожня. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2003. – 55 с.
Питання вдосконалення законодавства України у сфері інформації та інформатизації / Л.М .Задорожня, В.М. Брижко; за ред. чл.-кор. АПрН України М.Я. Швеця. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2005. – 31 с.
Основы моделирования и оценки электронных информационных потоков / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев, С.М. Брайчевский, А.Н. Григорьев.   – К.: “Інжиніринг”, 2006. – 176 с.
Електронне урядування в Українії / О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, М.С. Демкова, І.Г. Малюкова. – К.: ООО “Поліграф-Плюс”, 2007. 254 с.
Сучасні аспекти проблеми обґрунтування фундаментальних принципів математичного моделювання, критеріальних процедур і метод діагностики математичних моделей в правовій інформатиці / В.І. Цимбалюк, А.Й. Джунь, Й.В. Джунь. – К.: Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2007. – 42 c.
Права і обов’язки підприємця щодо задоволення інформаційних потреб органів державної влади / А.І. Марущак – К.: Центральна спілка споживчих товариств України, 2008. – 36 с.
До питання конфлікту неідентичності в поліетнічному суспільстві. – К.:    Вид-во ТОВ “ПанТот”, 2008. – 20 с. – (За даними Держкомстату та МВС України).
Стан та проблеми інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання та протидії злочинності /М. Швець.      – (Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. – [Т. 5: Кримінально-правові науки]; за заг. ред. В.В. Сташиса.).         – Х.: Право, 2008. – 840 с.
Система інформування громадськості з питань євроатлан­тичної інтеграції України / В. Фурашев, О. Семіков, С. Джердж; під заг. ред. В.М. Фурашева. – К.: Прес-КІТ, 2008. – 168 с.
Стан та перспективи розвитку інформаційної сфери України:зб. мат. з питань інформаційного суспільства / В. Брижко,Л. Задорожня, І. Рубан, А. Семенченко та ін. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2009 р. – 116 с.
Системна інформатизація процесів підтримки прийняття рішень / В.М. Фурашев. – К.: Синопсис, 2009. – 224 с.
Становлення правової інформатики в Україні: до 35-річчя інформаційної служби ОВС України та 5-ої річниці з дня створення Науково-дослідного центру правової інформатики Академії правових наук України / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2006. – 9 с.
Микола Якович Швець (до 75-річчя від дня народження та 45-річчя науково-дослідної, науково-педагогічної і громадської діяльності) / укладач В. Брижко. – К.: ТОВ “ПанТот”, 2010. – 32 с. – (Біографія і бібліографія вчених Національної академії правових наук України).

 

Видання НДІІП