5.5. Словники (стор. 23)

Інформаційне суспільство. Дефініції: людина, право, інформація, інформатика, інформатизація, інтелектуальна власність, ліцензування, економіка, юриспруденція / В. Брижко, В. Цимбалюк та ін.; за ред. д.ю.н. Р. Калюжного та д.е.н. М. Швеця. – К.: Інтеграл, 2002. – 220 с.
Малий словник термінів інформаційного права України / Р. Калюжний, А. Марущак, О. Петров, Д. Юзова. – К., 2008. – 48 c.
Словник термінів інформаційного права / упоряд. А.І. Марущак; заг. ред. М.Я. Швеця. – К.: КНТ, 2008. – 184 с.
Словник-довідник основних понять та визначень українського освітнього законодавства / І. Жиляєв, Б. Чижевський. – К.: Парлам. вид-во, 2010. – 108 с.