5.6. Наукові матеріали у збірниках наукових праць (стор. 23)

Кримінологічні аспекти вчинення правопорушень у сфері міжнародних економічних відносин із застосуванням інформаційних комп’ютерних технологій / В.С. Цимбалюк: зб. наук. праць Харківського Центру вивчення організованої злочинності спільно з американським університетом у Вашингтоні. – [Вип.6]. – Х.: Право, 2003.
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу: зб. матер. наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, НДЦПІ АПрН України, 2007.
Связь науки, ученого процесса и практики в период информатизации органов внутренних дел / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХІІІ Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”, 25 – 26 мая 2004 г. – М.: Академия управления МВД России, 2004.
Средства и материалы видеозаписи – источники доказательства в уголовном процессе / В.Г. Хахановский: сб. трудов ХIV Междунар. конф. “Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов”. – М.: Академия управления МВД России, 2005.
Вопросы построения и использования многокритериальной модели выбора      источников информации / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 30]. – Х.: Нац.   аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
Системна інформатизація інформаційного супроводження процесів: статистичне дослідження уваги Інтернет-ЗМІ до визначеної проблематики / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные   интегрированные технологи”. – [Вып. 31]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
Забезпечення вибіркового доступу до контенту мережі Інтернет як засобу    оцінки ситуації та прийняття рішень / Д.В. Ландэ, В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 32]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2006.
Щодо створення типової інформаційно-аналітичної системи підготовки прийняття рішень в органах державної влади / В.М. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 33]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
О цифровой идентификации личности / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 34]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
Объектно-статистический анализ информационных потоков / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 35]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2007.
Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування: зб. тез наук.-практич. “круглого столу”. – Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2008.
Виборчий процес крізь призму правової інформатики / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 39]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.
Деякі моделі загроз та запобігання цих загроз під час організації та проведенні виборів і референдумів / В. Фурашев: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 40]. – Х.: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2008.
До питання упорядкування діяльності в інформаційної сфері / В.М. Брижко: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.
Маніпуляція інформацією в управлінні суспільною думкою та відображення її у інформаційному праві / В. Цимбалюк: сб. научн. трудов “Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологи”. – [Вып. 42]. – Х.: Нац. Аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2009.
До питання методології кодифікації інформаційного законодавства / В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної академії правових наук України”. – Х., 2010.
Систематизація та адаптація інформаційного законодавства України до європейського права / В. Брижко: зб. наукових праць “Вісник Національної академії податкової служби України”. – Ірпінь, 2010.
До питання подальшого упорядкування суспільних відносин у інформаційній сфері / В. Брижко: зб. наук. праць “Вісник Національної експертної комісії України з питань суспільної моралі”. – К., 2010.