6. Свідоцтва про державну реєстрацію авторського права на твір (стор. 24)

Програмний продукт “Інформаційно-пошукова система “Наукові роботи з проблем держави і права в Україні” (ІПС НРДП”) / С.М. Швець, О.В. Петришин, Р.С. Герасименко. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 8818 від 24.11.03 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
Програмний продукт “Інформаційно-пошукова система “Тезаурус EUROVOC” (“ІПС EUROVOC”) / Г.Б. Шабанін, С.М. Швець, С.О. Дорогих. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 10683 від 05.08.04 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
“Принципи побудови системи порівняння інформаційного законодавства України та законодавства Європейського Союзу” / О.Ю. Базанов, ю.К. Базанов, В.М. Брижко, М.Я. Швець. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12208 від 08.02.05 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
База даних “Інформаційно-пошукова система “Правова інформатика” (бібліотека баз даних “Правова інформатика”) / С.А. Антоненко, М.Я. Швець, С.М. Швець. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 12380 від 02.03.05 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
База даних “Система баз даних і знань у галузі держави і права” / С.А. Антоненко, М.Я. Швець, С.М. Швець. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 15229 від 04.01.06 р., Державнийдепартамент інтелектуальної власності.
Програмний продукт “Посібник Інформаційне право” / В.Г. Хахановський, Є.М. Моісеєв, О.М. Джужа та ін. – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 23560 від 23.01.08 р., Державний департамент інтелектуальної власності.
“Концепція реформування законодавства України у сфері суспільних інформаційних відносин” / М.Я. Швець, Р.А. Калюжний, В.М. Брижко, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк – Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 25784 від 24.09.08 р., Державний департамент інтелектуальної власності.