7.2. Наукові статті (стор. 26)

Системна інформатизація в правовій сфері / М. Швець // правова інформатика. – 2003. – № 1.
До питання щодо гуманітарної інформатизації / В. Брижко // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Структура науки і навчальної дисципліни “Інформаційне право” /Р. Калюжний, В. Хахановський, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Проблеми формування інституту інформаційної культури в теорії інформаційного права України / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Упорядкування суспільних інформаційних відносин в сфері персональних даних / В. Брижко // правова інформатика. – 2003. – № 1.
До питання вибору показників оцінки діяльності органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю / М. Швець // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Участь спеціалістів у розслідуванні злочинів, які вчиняються з використанням комп’ютерних технологій (процесуальний аспект) / Б. Романюк // правова інформатика. – 2003. – № 1.
До питання викладення навчальної дисципліни “Основи теорії організації інформаційної безпеки” / В. Гавловський. // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Проблеми розбудови Інформаційного суспільства в США, Європі та Україні / В. Брижко, М. Швець, Р. Калюжний та ін. // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Україна на шляху до Інформаційного суспільства / В. Брижко, М. Швець, Р. Калюжний, В. Цимбалюк, В. Гавловський, // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Науково-педагогічні аспекти забезпечення боротьби з організованою злочинністю в інформаційній та комунікаційній сферах / В. Хахановський // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Системний підхід до вирішення проблеми створення інтегрованої інформаційної системи судочинства в Україні / Ю. Клімашевська, В. Саницький,     М. Швець // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Задачі ідентифікації динамічних моделей В.М. Глушкова / О. Гладківська // правова інформатика. – 2003. – № 1.
Щодо проблем правової інформатики у фінансовій сфері / П. Мельник, В. Попович, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Розвиток нового наукового напряму та навчальної дисципліни / В. Хахановський // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Інформаційно-пошукова система “Науково-дослідні роботи з проблем держави і права” / С. Швець // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Інформація як об’єкт культурного усвідомлення та пізнання в суспільних відносинах / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2004. – № 2
До питання створення матриці для порівняння інформаційного законодавства / Ю. Базанов, М. Швець // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Концептуальні підходи до побудови інформаційної структури системи показників діяльності міліції / Б. Романюк // правова інформатика. – 2004. – № 2.
До питання щодо міжнародних стандартів захисту даних / В. Брижко // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Інформаційна система аналізу даних щодо забезпечення охорони об’єктів / О. Базанов // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Українська версія інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC / С. Дорогих // правова інформатика. – 2004. – № 2.
Становлення фінансово-правової інформатики у сфері оподаткування / П. Мельник , В. Попович, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2004. – № 3.
 Проблеми захисту прав людини в інформаційній сфері / Р. Калюжний, І. Андросюк // правова інформатика. – 2004. – № 3.
До питання огляду законодавства у інформаційній сфері / Л. Задорожня // правова інформатика. – 2004. – № 3.
До питання огляду інформаційного законодавства щодо захисту персональних даних в країнах Європи / М. Швець, В. Брижко // правова інформатика. – 2004. – № 3.
Адміністративно-правові джерела методології інформаційного права (синергетичний та кібернетичний аспекти) / В. Цимбалюк // правова інформатика.           – 2004. – № 3.
Структура інформаційного процесу у кримінальному судочинстві / Ю. Клімашевська // правова інформатика. – 2004. – № 3.
Сучасні технології в правоосвітній діяльності / В. Хахановський // правова інформатика. – 2004. – № 3.
Методи і засоби інформатики у вирішенні проблем гармонізації законодавства України з європейським правом / М. Швець // правова інформатика. – 2004. – № 3.
Перші кроки до системної інформатизації виконання процедур здійснення державного управління / В. Фурашев // правова інформатика. – 2004. – № 4.
Інтеграція кібернетичної та правової методології щодо усвідомлення цивілізаційних аспектів інформаційної культури / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2004. – № 4.
До питання реєстрації, ідентифікації фізичних осіб та захисту персональних даних / О. Базанов, В. Брижко // правова інформатика. – 2004. – № 4.
Комп’ютерні технології як засіб моделювання в діяльності податкової служби (у контексті проблем фінансово-правової інформатики) / В. Безрученко, О. Мойсюк, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2004. – № 4.
Про деякі засоби технічного захисту персональних даних / О. Базанов, Ю. Базанов // правова інформатика. – 2004. – № 4.
Кібернетика на службі... / М. Швець, Н. Платонова // правова інформатика. – 2005. – № 1(5).
Щодо законодавчого врегулювання деяких аспектів прав громадян на  інформацію / Л. Задорожня // правова інформатика. – 2005. – № 1(5).
Юридичні та організаційні аспекти розбудови системної інформатизації в Україні / В. Брижко, В. Цимбалюк, М. Швець // Правова інформатика – 2005.            – № 1(5).
Системна інформатизація виборчого процесу: її можливості та реалії в забезпеченні прозорості і відкритості виборів Президента України 31 жовтня 2004 року / В. Фурашев, М. Коваль // правова інформатика – 2005. – № 1(5).
Оперативно-розшукова інформатика як напрямок забезпечення боротьби зі злочинністю / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2005. – № 1(5).
Особливості призначення судової експертизи засобів і матеріалів відеозапису / В. Хахановський // правова інформатика. – 2005. – № 1(5).
Безпека даних в розподіленій комп’ютерній мережі / Б. Раціборинський // правова інформатика. – 2005. – № 1(5).
Деякі аспекти математичного моделювання інформаційних систем соціального призначення / М. Швець, О. Гладківська // правова інформатика. – 2005. – № 2(6).
Інформаційне право: визначення сутності та змісту як комплексної галузі    права / В. Цимбалюк // правова інформатика – 2005. – № 2(6).
До принципів створення системи порівняння законодавства України та     законодавства Європейського Союзу / О. Базанов, ю. Базанов, в. брижко, М. Швець // пра­вова інформатика. – 2005. – № 2(6).
Порівняльний аналіз вільного та пропрієтарного комп’ютерного програмного забезпечення / В. Хахановський, А. Тоневицький // правова інформатика. – 2005.           – № 2(6).
Інформаційно-правовий статус правоохоронних органів України / О.І. Яременко // правова інформатика. – 2005. – № 2(6).
Про зняття з розгляду Верховною Радою України законопроекту “Про інформацію персонального характеру” / в. брижко // правова інформатика. – 2005.             – № 2(6).
До питання захисту даних про особу / М.С. Бачуро // правова інформатика. – 2005. – № 2(6).
Цивільно-правові джерела інформаційного права / В. Цимбалюк // правова        інформатика. – 2005. – № 3(7).
Проблеми інформатизації адміністрування податкових правовідносин в Україні як напрям фінансово-правової інформатики / В. Цимбалюк, В. Попович, Т. Скоромцева // правова інформатика. – 2005. – № 3(7).
Реалії Національної програми інформатизації / В. Фурашев, О. Фурашев              // правова інформатика. – 2005. – № 3(7).
Перспективи подальшого розвитку системної інформатизації виборчих і     референдумних процесів в Україні / В. Фурашев // правова інформатика. – 2005.              – № 4(8).
Сутність і зміст правової інформатики (методологічний аспект) / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
До питання застосування у правотворчості понять “інформація” та “дані” / В. Брижко// правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
Принципи побудови проблемно-орієнтованого тезауруса “Судова практика” / М. Швець, Ю. Клімашевська, С. Дорогих // правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
До питання щодо створення реєстру виборців, учасників референдуму / М. Коваль, В. Фурашев // правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
До питання математичного моделювання в теорії управління соціальними системами / О. Гладківська, Л. Бєсєдна // правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
Правові аспекти застосування штучних нерівностей для обмеження швидкості транспортних засобів / Б. Раціборинський // правова інформатика. – 2005. – № 4(8).
Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки / М. Швець, О. Гладківська, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Правове регулювання доступу до офіційної правової інформації в Україні / О. Яременко // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Використання здобутків правової інформатики у боротьбі з корупцією / В. Цимбалюк, В.Ложкін // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Термінологічні та організаційні аспекти створення інформаційно-аналітичної системи ОВС України / В. Хахановський, В. Смаглюк // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Про економічний аспект захисту персональних даних у контексті права власності на інформацію / В. Брижко, М. Швець // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
До питання ідентифікації особи за допомогою біометричних даних / М. Гуцалюк // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Оцінка умов безпеки руху в зоні впливу автомобільної стоянки (правові аспекти) / Б. Раціборинський, О. Загоруй // правова інформатика. – 2006. – № 1(9).
Питання ефективності застосування механізму складання списків виборців для забезпечення реалізації конституційного принципу рівного виборчого права          / В. Фурашев, М. Коваль // правова інформатика. – 2006. – № 2(10).
Форми здійснення функцій української держави в інформаційній сфері: поняття, особливості, види / О. Яременко // правова інформатика. – 2006. – № 2(10).
Використання мобільних комп’ютерних систем у правоохоронних органах / В. Зінченко, Н. Зінченко, І. Бондарець // правова інформатика. – 2006. – № 2(10).
Питання порядку внесення змін до Конституції України / Д. Юзова // правова інформатика. – 2006. – № 2(10).
До питання побудови української енциклопедії наук / В. Брижко, С. Дорогих,    Ю. Клімашевська, С. Швець // правова інформатика. – 2006. – № 3(11).
 Застосування положень права щодо формування основ теорії інформаційного права / В. Цимбалюк, В. Шкарупа // правова інформатика. – 2006. – № 3(11).
Структура та завдання навчальної дисципліни “Інформаційне право” / В. Хахановський // правова інформатика. – 2006. – № 3(11).
Правозастосування та форми його здійснення / В. Дума, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2006. – № 3(11).
Визначення поняття “доступ до інформації” / А. Марущак // правова інформатика. – 2006. – № 3(11).
Загальні концептуальні засади інформаційно-комп’ютерного озброєння ОВС / М. Швець // правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
До питання вдосконалення механізмів забезпечення принципу верховенства права в Україні / Д. Юзова, В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
Поняття суб’єктів інформаційних правовідносин та їх класифікація / А. Марущак // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
Основні засади побудови баз знань у правовій сфері / М. Швець, Ю. Клімашевська // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
Інформаційно-пошукова система “Науково-дослідні роботи з проблем держави і права” / С. Швець // правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
До питання економіки інтелектуальної власності / В. Брижко // Правова          інформатика. – 2006. – № 4(12).
Послання Президента України: концептуально-історичний аспект / І. Жиляєв // Правова інформатика. – 2006. – № 4(12).
До проекту Концепції державної мовної політики в Україні / М. Швець // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
До питання e-торгівлі та захисту персональних даних / В. Брижко, М. Швець   // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Безпека Інтернет-торгівлі / М. Гуцалюк // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Деякі питання врегулювання права громадян на інформацію в законодавстві України / Л. Задорожня // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Правові аспекти охорони та захисту комп’ютерних інформаційних ресурсів / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Еволюція законодавства України про вибори та її вплив на інформатизацію виборчих процесів / В. Фурашев // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Кіберзлочинність: застосування сучасних технологій при вчиненні злочинів      – проблеми досудового розслідування та міжнародної співпраці / В. Хахановський // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Особливості розробки функцій та програмних модулів для автоматичного     встановлення окремих компонентів “Системи баз даних і знань у галузі держави і   права” на комп’ютері користувача / С. Антоненко // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
Щодо створення електронних підручників у галузі права / С. Дорогих, Л. Бєсєдна // правова інформатика. – 2007. – № 1(13).
До питання розробки Державної програми інформатизації правоохоронних органів України / Б. Раціборинський, М. Целуйко // правова інформатика. – 2007. – № 2(14).
Правова інформатика в діяльності прокуратури України / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2007. – № 2(14).
Використання новітніх інформаційних технологій для доступу до інформації: питання правового регулювання / А. Марущак // правова інформатика. – 2007. – № 2(14).
Склад населення і криміногенна ситуація / М. Швець, О. Гладківська // правова інформатика. – 2007. – № 3(15).
До гносеології категорії “право” / В. Брижко // правова інформатика. – 2007.  – № 3(15).
Методологія інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки (засадничі, принципові положення) / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2007. – № 3(15).
Щодо створення єдиного Національного демографічного реєстру / М. Гуцалюк  // правова інформатика. – 2007. – № 3(15).
Дослідження методів оцінки результативної діяльності наукових працівників / О. Гладківська, О. Лебединська // правова інформатика. – 2007. – № 3(15).
До питання систематизації інформаційного законодавства України / М.Я. Швець, В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).
Охорона та захист інформаційних ресурсів на засадах юридичної деліктології / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).
Проблеми інформаційної правосуб’єктності у сфері доступу до інформації / А.І. Марущак // Правова інформатика. – 2007. – № 4(16).
До питання інформаційно-комп’ютерного озброєння правоохоронних органів / М. Швець // правова інформатика. – 2008. – № 1(17).
Про упорядкування законодавства України із захисту персональних даних / В. Брижко // правова інформатика. – 2008. – № 1(17).
До методології міжгалузевого взаємозв’язку з організаційно-правовим  забезпеченням системності інформатизації / В. Цимбалюк // правова інформатика. – 2008. – № 1(17).
До питання управління проектами / С. Швець // правова інформатика. – 2008. – № 1(17).
Електронні гроші – проблеми правового забезпечення обігу в Україні А. Новицький // правова інформатика. – 2008. – № 1(17).
Геоінформаційна система як складова єдиної комп’ютерної інформаційної      системи правоохоронних органів / В. Хахановський, В. Корзун // правова інформатика.   – 2008. – № 1(17).
Інформаційно-технологічна форма управління макросистеми внутрішньодержавної безпеки / О. Копан // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Забезпечення доступу до інформації як функція держави / А.І. Марущак // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Електронна комерція: головні аспекти нормативно-правового упорядкування / В. Брижко // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Соціально-економічні особливості зайнятості населення і криміногенна ситуація / Л. Бєсєдна, Г. Гладківська // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Удосконалення комплексу вимог до педагогічних програмних засобів / Р. Шевчук // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Державне управління інформаційною сферою в Україні: структурно-функціо­нальний аспект / О. Яременко // Правова інформатика. – 2008. – № 2(18).
Проблема локалізації об’єкта державного управління (на прикладі житлово-комунального господарства) / І.Б. Жиляєв // Правова інформатика. – 2008. – № 3(19).
Забезпечення доступу до інформації: визначення поняття / А.І. Марущак // Правова інформатика. – 2008. – № 3(19).
Інформатизація як система правовідносин / Р.М. Шевчук // Правова інформатика. – 2008. – № 3(19).
Оподаткування електронної комерції: до питання нормативно-правового захисту персональних даних в Україні у зв’язку з їх економічним змістом / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2008. – № 3(19).
Показники соціально-економічного розвитку регіонів України та криміногенна ситуація / О.В. Гладківська, Л.Л. Бєсєдна // Правова інформатика. – 2008. – № 3(19).
До питання принципів, предмету і методів інформаційного права / М.Я. Швець, В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
Інформація як об’єкт права власності / О.І. Яременко // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
Правовий механізм застосування електронного банкінгу в діяльності окремих суб’єктів господарювання / А.М. Новицький // Правова інформатика. – 2008.               – № 4(20).
До питання дослідження статистичних характеристик української мови / Г.В. Гладківська // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
Методологічні положення щодо формування організаційно-правових основ інформатики та безпеки інформаційних систем у авіації / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
До огляду стану законодавства України в інформаційній сфері / Л.М. Задорожня, Б.Л. Раціборинський // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
Інформаційне суспільство, електронне урядування та державні електронні послуги / С.В. Лихоступ // Правова інформатика. – 2008. – № 4(20).
Дослідження окремих параметрів систем, що розвиваються / О.В. Гладківська// Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
До питання захисту суспільної моралі в мережі Інтернет / Н.Б. Новицька // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Про механізми спотворення народного волевиявлення під час організації  референдуму / В.М. Фурашев// Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Про узгодженість понять у сфері інформаційного права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Публічно-приватні відносини на ринку інформаційно-комунікаційних технологій України / О.О. Баєв // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Інформаційні ресурси держави: зміст та проблема захисту / А.І. Марущак // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Комп’ютерна злочинність: міжнародний досвід боротьби і перспективи для України / В.Д. Гавловський, В.М. Бутузов, К.В. Тітуніна // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Державна система протидії правопорушенням у сфері комп’ютерних технологій та інформаційних мереж / М.В. Гуцалюк // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
До питання еволюціонування змісту деяких термінів законодавства України / С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Завдання на структура навчальної дисципліни “Інформаційна безпека України” / В.Г. Хахановський // Правова інформатика. – 2009. – № 1(21).
Правова інформатика як напрямок інноваційного розвитку системи механізмів державного управління / М.Я. Швець // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Інформаційне законодавство України: окремі питання систематизації / А.М. Новицький, Т.С. Касянюк // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Структуризація міжнародного інформаційного права у правознавстві / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Про сучасну інформаційну політику / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Інформаційні операції крізь призму системи моніторингу та інтеграції Інтернет-ресурсів / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде // Правова інформатика. – 2009.  – № 2(22).
Вплив банків на розвиток економіки під час кризи / Г.В. Гладківська // Правова інформатика. – 2009. – № 2(22).
Систематизація нормативно-правового забезпечення України в інформаційній сфері / Р.А. Калюжний, О.О. Баєв // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
Практичні засади прогнозу можливих загроз та ризиків шляхом аналізу взаємопов’язаності подій з інформаційним простором / В.М. Фурашев, Д.В. Ланде // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
Питання інформаційних ресурсів: зв’язок національних зі світовим / С.М. Швець // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
Онтологічні моделі в корпоративному юридичному інформаційному просторі / С.М. Іванов, В.В. Карасюк, О.С. Луговий, О.Ю. Соколов // Правова інформатика. – 2009. – № 3(23).
Особливості реформування організаційно-функціональної структури протидії комп’ютерній злочинності / В.М. Бутузов // Правова інформатика.            – 2009. – № 3(23).
Нормативно-правове забезпечення інформаційної безпеки України / О.О. Баєв, Р.А. Калюжний// Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Питання кодифікації інформаційного законодавства / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
До систематизації інформаційних відносин / В.Д. Гавловський // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
До питання сучасних інформаційних комунікацій / С.Ф. Джердж // Правова      інформатика. – 2009. – № 4(24).
Правові основи захисту дітей від негативного впливу інформаційного середовища / Н.Б. Новицька // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Суб’єкти державної влади України в сфері інформатизації / А.M. Новицький // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
До питання розроблення електронної енциклопедії законодавства України / С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Поняття комп’ютерної злочинності відповідно до чинного законодавства України / В.М. Бутузов // Правова інформатика. – 2009. – № 4(24).
Розбудова правової держави в Україні: правовий механізм забезпечення права на доступ до інформації в суспільстві знань / І.В. Арістова // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
Про приведення інформаційного законодавства України у відповідність до положень європейського права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
Суспільна мораль як різновид інформаційної безпеки / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
Сучасне правове становище засобів масової інформації, що здійснюють діяльність у мережі Інтернет / А.М. Новицький, П.С. Ріппа// Правова інформатика.           – 2010. – № 1(25).
Стратегії створення електронних фондів нормативно- правових актів України: державний підхід чи шлях до залежності від комерційного виробника / С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
Інформація, інформаційні ресурси та інформаційне суспільство / С.В. Лихоступ, В.М. Лихоступ, А.О. Мороз, Е.Л. Клепець // Правова інформатика. – 2010. – № 1(25).
Системи моніторингу, витягу фактів, побудови зв’язків на основі аналізу неструктурованих текстів / Д.В. Ланде, В.М. Фурашев // Правова інформатика. – 2010. – № 2(26).
Правове забезпечення взаємодії державних інформаційних ресурсів / А.M. Новицький // Правова інформатика. – 2010. – № 2(26).
Про моделювання оцінки інвестиційного ризику / Г.В. Гладківська, О.В. Стець // Правова інформатика. – 2010. – № 2(26).
До питання ефективності прийняття рішень / В.М. Фурашев // Правова         інформатика. – 2010. – № 2(26).
Інформатизація шляхом співпраці колективів розробників і користувачів / М.Я. Швець, О.В. Гладківська // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці / А.І. Марущак // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Суб’єкти інформаційного права та інформаційної діяльності / В.С. Цимбалюк // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
До питання упорядкування діяльності щодо баз даних та створення цілісного інформаційного законодавства / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Правові засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні / С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Лінгвістичні аспекти розроблення електронної енциклопедії законодавства України / Л.Л. Бєсєдна, В.А. Проценко // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
Правові аспекти охорони та захисту інформації в комп’ютерних системах / Т.М. Войтешенко // Правова інформатика. – 2010. – № 3(27).
До питання методології теорії права / В.М. Брижко // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).
Сфера телекомунікацій загального користування України як об’єкт правового регулювання / О.О. Баєв // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).
Результативні показники формування системи баз даних для забезпечення    законотворчої діяльності / С.А. Антоненко // Правова інформатика. – 2010. – № 4(28).