8. Наукові статті у інших фахових періодичних виданнях України (стор. 36)

Інформаційному суспільству України інформаційне законодавство (щодо       питань реформування законодавства у сфері суспільних інформаційних відносин) / Р.А. Калюжний, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк // Правове,       нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2001. – № 2.
Питання кодифікації законодавства України про інформацію з обмеженим    доступом / Р.А. Калюжний, В.Д Гавловський, В.С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2001. – № 3.
Нормативне визначення організованої злочинності діяльності: теоретичне та практичне значення / А.П. Закалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4.
Використання офшорних юрисдикцій при здійсненні сумнівних фінансових операцій / Р.А. Калюжний, В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4.
Суспільні інформаційні відносини об’єкт кримінально-правової охорони і захисту: кримінолого-когнітологічні аспекти / В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4.
Нові інформаційні технології процесу підвищення кваліфікації працівників   правоохоронних органів / М.Я. Швець, С.В. Казімко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2001. – № 4.
Автоматизована система порівняльного аналізу законодавств України та      інших країн / М.Я. Швець, С.І. Пересунько, В.К. Хруцький // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 2.
Протидія комп’ютерній злочинності в Україні / В.М. Бутузов, В.Д. Гавловський, М.В. Гуцалюк, В.С. Цимбалюк // Бизнес и безопасность. – 2002. – № 1.
Протидія злочинності у сфері високих технологій / В. Бутузов, М. Гуцалюк,     В. Цимбалюк // Міліція України. – 2002. – № 9.
Проблеми боротьби з порушеннями права інтелектуальної власності в Україні / Р.А. Калюжний, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк // Проблеми пенітенціарної теорії і практики. – 2002.
Проблеми системної інформатизації судочинства в Україні / Ю.А. Клімашевська, В.А. Саницький, М.Я. Швець // Науково-технічна інформація. – 2002. – № 4.
Сучасні проблеми інформатизації судочинства / Ю.А. Клімашевська, В.А. Саницький, М.Я. Швець // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4(31).
Інформаційна культура як чинник безпеки підприємництва (правовий аспект)   /В.С. Цимбалюк // Приватне право і підприємництво. – (Випуск 3). – К.: НДІ приватного права і підприємництва АПрН України. – 2003.
Інформаційні технології як чинник терористичного акту / В.С. Цимбалюк, К.І. Бєляков // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика).           – 2003. – № 8.
Проблеми визначення категорії “інформаційна безпека” підприємницької  діяльності в праві України за умов формування інформаційного суспільства / В.С. Цимбалюк // Малий і середній бізнес. – 2003. – № 2-3.
Про приєднання України до Конвенції № 108 Ради Європи / В.М. Брижко // Право України. – 2003. – № 1.
Організація та координація боротьби з організованою транскордонною  кіберзлочинністю / В. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 2.
Нова технологія законотворення / М.Я. Швець // Право України. – 2003. – № 3.
Місце України на правовій карті світу / Р.А. Калюжний // Право України. – 2003. – № 7.
Персональні дані та право власності / В.М. Брижко // Українське право. – 2003.   – № 1(15).
Організаційно-правовий захист персональних даних / В.М. Брижко // Бюлетень з обміну досвідом роботи. – 2003. – № 144.
Системна інформатизація кримінального судочинства / Є.І. Овчинніков, М.Я. Швець, Ю.А. Клімашевська // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 4(38).
Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства / О.І. Яременко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2003. – № 3-4.
Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект / О.І. Яременко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2004. – № 1-2.
Питання інформатизації податкового планування суб‘єктів підприємницької діяльності (організаційно-правовий аспект) / В.С. Цимбалюк // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – № 1.
Інформаційна безпека підприємницької діяльності: визначення сутності та змісту поняття за умов входження України до інформаційного суспільства (глобальної кіберцивілізації) / В.С. Цимбалюк // Підприємництво, господарство, право. – 2004. – № 3.
Окремі питання щодо визначення категорії “інформаційна безпека” у  нормативно-правовому аспекті / В.С. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне   забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – № 8.
Службова таємниця як гарантія інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні / О.І. Яременко // Право і безпека. – 2004. – № 3.
Адаптація і використання тезаурусу EUROVOC в Україні / М. Швець, С. Дорогих. // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 4(39).
Інформаційно-аналітичне забезпечення боротьби з корупцією: структура та зміст навчального модулю / В.Г. Хахановський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 8.
Використання глобальної мережі Інтернет як засобу отримання інформації про злочини / В.Г. Хахановський // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 1(2).
Проблеми легалізації фонограм, записаних на спеціальній апаратурі звукозапису / В. Хахановський, О. Богданов, О. Рибальський // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 8.
Використання ліцензійного програмного забезпечення: правові аспекти / В.Г. Хахановський, Ю.І. Ігнатушко // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. – № 3.
Правові та організаційно-технологічні проблеми захисту інформації в автоматизованих системах ОВС України / В.Г. Хахановський // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9.
Досвід створення мультимедійного навчального комплексу з кримінології / В.Г. Хахановський, О.М. Джужа, В.В. Василевич // Науковий вісник НАВСУ. – 2004.   – № 6.
Оперативно-розшукова інформатика як напрямок наукового забезпечення боротьби з організованою злочинністю / В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2004. – № 9.
Інформаційна культура як чинник модернізації державної податкової служби України / В. Цимбалюк // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – № 3 (25).
Сутність інформаційної безпеки в умовах входження України до глобальної   кіберцивілізації / В. Цимбалюк // Науковий вісник Національної академії державної податкової служби України. – 2004. – № 4 (26).
Інформаційна культура як чинник національної інформаційної безпеки (організаційно-правовий аспект) / В. Цимбалюк // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2004. – Вип. 9.
Розслідування злочинів як інформаційний процес / В.Г. Хахановський // Науковий вісник Львівського юридичного інституту МВС України. – 2004.
Системна інформатизація законотворчого процесу: сучасність, зручність,   прозорість / М.Я. Швець, І.О. Здзеба // Віче. – 2005. – № 3.
Інформатика на службі ОВС / М. Швець, Н. Платонова // Міліція України. – 2005. – № 04(94).
Використання інтегральних динамічних моделей В.М. Глушкова в метрології / О. Гладківська // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2005. – Вип. 10.
Національна програма інформатизації: бажане і реальність. В.М. Фурашев, О.В. Фурашев // Открытые информационные и компьютерные технологии. – Харьков: НАКУ “ХАИ”. – 2005. – Вып. 26.
 Деякі особливості застосування системи автоматизованого інформаційно-аналітичного забезпечення процесу проведення виборів Президента України у 2004 році / В.М. Фурашев // Открытые информационные и компьютерные технологии. – Харьков: НАКУ “ХАИ”. – 2005. – Вып. 27.
Взаємозв’язок інформаційної безпеки з правовою інформатикою / М.Я. Швець, В.С. Цимбалюк, О.В. Гладківська // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2005. – Вип. 11.
Про одну задачу ідентифікації для моделі розвитку / О.В. Гладківська // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2005. – № 6.
Информатизация избирательных и референдумных процедур как важнейшая составляющая информационного общества в контексте развития демократии в Украине / В.Н. Фурашев // Открытые информационные и компьютерные технологии.     – Харьков: Нац. аэрокосмический ун-т “ХАИ”, 2005. – Вып. 28.
Функції української держави в інформаційній сфері: поняття та класифікація / О.І. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005 р. – № 6.
Інформаційна функція української держави: поняття, мета та форми         здійснення / О.І. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005 р. – № 7.
Офіційна державна інформація в Україні: поняття та право на доступ / О.І. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005 р. – № 8.
Правове регулювання доступу до офіційної правової інформації в Україні  / О.І. Яременко // Підприємництво, господарство і право. – 2005 р. – № 10.
Соціальні передумови, причини та умови вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних речовин / А.П. Закалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 2.
Заходи із забезпечення мінімізації ризиків податкових органів в процесі виконання зобов’язань платниками податків / В.М. Брижко, А.П. Фурман // Економіка, фінанси, право. – 2005. – № 7.
Феномен “інформації” у правовій науці та в чинному законодавстві України / В.Г. Хахановський, Р.М. Шевчук // Науковий вісник КНУВС. – 2006. – № 2.
До питання про зміст права на інформацію / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – № 4(12).
Биометрические паспорта / М. Гуцалюк // Наш продукт. – 2006. – № 1(23).
Суспільна значимість як підстава поширення інформації з обмеженим доступом / А.І. Марущак, І.П. Касперський // Право України. – 2006. – № 4.
Ідентифікація фізичних осіб / М. Гуцалюк // Право України. – 2006. – № 5.
Інформаційна безпека в сучасному суспільстві / М. Гуцалюк // Вісник прокуратури. – 2006. – № 6.
Концептуальні засади наукового забезпечення інформатизації прокуратури / В. Цимбалюк, Г. Середа, І. Рогатюк // Вісник прокуратури. – 2006. – № 5(59).
Доступ до інформації: питання правового регулювання / А.І. Марущак // Бюлетень Мін’юсту України. – 2006. – №1.
Алгоритм створення та збереження комерційної таємниці суб’єкта господарювання: правові засади / А.І. Марущак // Інтелектуальна власність. – 2006. – № 3.
Право на інформацію про стан здоров'я: вітчизняні реалії / А.І. Марущак // Юридичний радник. –2006. – № 1(9).
Науково-практичні аспекти збереження комерційної таємниці на підприємстві / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – № 2.
Перевірки суб’єктів підприємництва: правові аспекти надання інформації / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – № 2.
Выявление новых событий в рамках системы контент-мониторинга / Д.В. Ландэ, В.Н. Фурашев // Научно-техническая информация. – 2006. – № 12. – Серия 2.
Роль правової інформатики у модернізації прокуратури України / В. Цимбалюк // Право України. – 2006. – № 11.
Правове регулювання доступу до інформації в Україні / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – № 3(11).
Правові підстави доступу контролюючих державних органів до інформації про діяльність суб’єктів господарювання / А. Марущак // Юридичний журнал. – 2006. – № 7(49).
Перспективи правового регулювання діяльності регіональних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2006. – № 5(13).
Право на інформацію та інформація з обмеженим доступом: проблеми співвідношення / А.І. Марущак // Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. – К., 2006. – Серія 18, “Економіка і право”. – Вип. 4.
До питання ідентифікації фізичних осіб та захисту персональних даних / В. Брижко // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні. – 2006. – Вип. 2(13).
Створення Єдиного державного демографічного реєстру – необхідна передумова боротьби з корупцією та організованою злочинністю / М.В. Гуцалюк // Боротьба з  організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 15.
Актуальні питання доступу журналістів до інформації / А.І. Марущак // Журналіст України. – 2007. – № 2.
Протидія злочинним та конкурентним механізмам доступу до інформації про суб’єкта господарювання / А.І. Марущак // Юридичний журнал. – 2007. – № 2.
Відповідальність за правопорушення у сфері доступу громадян до інформації в контексті боротьби з корупцією в Україні / А. Марущак // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 1.
Наукові джерела інформаційного права України / В.С. Цимбалюк // Бюлетень Мін’юсту України. – 2007. – № 5.
Кримінологічний аспект Інтернет-торгівлі / В.С. Цимбалюк // Малий і середній бізнес. – 2007. – №1.
Щодо формування стратегії інформатизації прокуратури України в умовах розвитку інформаційного суспільства / В.С. Цимбалюк // Вісник прокуратури. – 2007. – № 5.
Інституціоналізація інформаційної безпеки в інформаційному праві України / В.С. Цимбалюк // Бюлетень Мін’юсту України. – 2007. – № 8.
Кримінологічний аспект стратегії формування та розвитку електронного    банкінгу / В.С. Цимбалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 15.
Проблеми реалізації в Україні положень Конвенції про кіберзлочинність у      контексті міжнародної співпраці / В.Г. Хахановський, В.М. Ращенко // Науково-практичний журнал МНДЦ. – 2007. – №14.
Концептуальні засади побудови систем управління інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів / М.Я. Швець // Вісник Академії управління МВС.     – 2007. – № 1.
Захист персональних даних в Україні / В.М. Брижко // Вісник Академії управління МВС. – 2007. – № 1.
Послання Президента України як інструмент державної політики / І.Б. Жиляєв // Стратегічні пріоритети. – 2007. – № 1 (2).
Проблеми законодавчого регулювання електронної комерції в УкраїніВ.М. Желіховський // Наук. вісник Київського нац. університету внутрішніх справ України. – 2007. – № 3.
Визначення історичного часу завершення трансформації соціально-економічної системи України / І.Б. Жиляєв // Економіка та держава. – 2007. – № 6.
Критерії оцінювання терміну завершення соціально-економічних трансформацій в Україні / І.Б. Жиляєв // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2007. – № 1.
Законодавче забезпечення управління депресивними територіями України / І.Б. Жиляєв // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право). – 2007. – Вип. 2.
Організаційно-правовий аспект забезпечення внутрішньої безпеки спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю / О.В. Копан, С.М. Рябий // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2007. – № 16.
Отримання інформації: міжнародно-правові гарантії / А.І. Марущак // Бизнес и безопасность. – 2008. – № 1.
Межі реалізації права на доступ до інформації / А.І. Марущак // Бюлетень Мін’юсту України. – 2008. – № 2 (76).
Перспективи правового регулювання безпеки підприємницької діяльності / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2008. – № 1.
Ідентифікаційний номер та захист персональних даних / В. Брижко // Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 1-2.
Зміст поняття “забезпечення доступу до інформації” / А.І. Марущак // Право України. – 2008. – № 5.
Правове регулювання доступу до державних інформаційних ресурсів в контек­сті протидії рейдерству / А.І. Марущак // Бизнес и безопасность. – 2008. – № 2.
Організаційно-правові заходи формування комерційної таємниці  лікувально-профілактичного закладу / А.І. Марущак // Управління закладом охорони здоров’я. – 2008. – № 4.
Упорядкування доступу до державної інформації як складова антирейдерської діяльності / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2008. – № 2.
Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні / Н.Б. Новицька // Науковий вісник НУДПС України (економіка, право). – 2008. – № 2 (41).
Електронний уряд: проблеми правового забезпечення / А.М. Новицький // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2008. – № 2 (41).
Оцінка способів виконання завдань підрозділами МВС / О. Копан, С. Отеряйко, М. Возник // Вісник Академії управління МВС. – 2008. – № 3.
Державно-правова політика: сучасний стан, елементи безпеки підприємництва / А.І. Марущак // Бизнес и безопасность. – 2008. – № 3.
Формування режиму комерційної таємниці підприємства: етапи, типові документи / А.І. Марущак // Юридичний радник. – 2008. – № 3.
Впровадження ID-web як необхідна умова безпеки в Інтернет / М.В. Гуцалюк    // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18.
Теоретико-правові основи забезпечення доступу до державної інформації / А.І. Марущак // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18.
Здійснення органами СБ України державного контролю за режимом доступу до інформації / А.І. Марущак // Науковий вісник НА СБ України. – 2008. – № 28.
Методологічні питання дослідження трансформацій соціально-економічних систем / І.Б. Жиляєв // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право).  – 2008. – № 1-2.
Место электронных денег в финансовой системе государства / А.Н. Новицкий // Банковское право. – 2008. – № 2.
Теоретичні аспекти правового регулювання електронного оподаткування / А.М. Новицький // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). – 2008. – № 4 (20).
Спеціальні важелі державного регулювання в інформаційному суспільстві (ОРД в Інтернет) / А.М. Новицький // Малий та середній бізнес (право, держава, економіка). – 2008. – № 3-4.
Ризики національної системи освіти у зв’язку з приєднанням до Світової організації торгівлі / І.Б. Жиляєв // Віче. – 2008. – № 18.
Коли завершаться соціально-економічні трансформації в Україні / І.Б. Жиляєв // Економічний часопис. – 2008. – № 7-8.
Законодавче забезпечення стратегічного державного управління в Україні / І.Б. Жиляєв // Теорія і практика інтелектуальної власності. – 2008. – № 4.
Формування інформаційної культури у співробітників цивільної авіації / Н.Б. Новицька // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2009. – № 1-2.
До питання сучасної інформаційної політики / В. Брижко // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 2.
Концептуальні підходи організаційно-правового забезпечення розвитку електронного оподаткування в Україні / А.М. Новицький// Фінансове право. 2009. № 3.
Організаційно-правове забезпечення інформаційної безпеки як складової національної безпеки / Н.Б. Новицька // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2009. – № 3-4.
Методика оцінювання підготовки працівників ОВС із припинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведення масових заходів та акцій / О. Копан, М. Возник // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 2.
Регіональна поліцейська операція як особлива форма спеціальної правоохоронної діяльності / О.В. Копан, М.Ю. Азаров // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 19.
Міжнародний досвід: ініціатива правоохоронних органів Франції з протидії комп’ютерній злочинності / В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 19.
Інформація на службі… / М. Швець // Юридичний вісник України. – 2008 р. – № 40.
Організаційно-правові аспекти участі розвідувальних органів України у боротьбі з проявами організованої злочинності / О.В. Копан // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20.
Боротьба з транснаціональною організованою злочинністю як напрям діяльності Служби зовнішньої розвідки України / О.В. Копан, В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 21.
Некоторые аспекты с отмыванием “грязных” денежных средств на фондовом и финансовом рынках / В.М. Бутузов // Закон и жизнь. – 2009. – № 1.
До питання охорони об’єктів і захист прав у сфері інтелектуальної власності/ В.М. Брижко // Вісник Академії управління МВС. – 2009. – № 3.
Правові передумови формування інформаційного суспільства / А.М. Новицький // Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право).  – 2009. – № 4.
Організована та комп’ютерна злочинність: тенденції, проблеми, шляхи           вирішення / В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20.
Протидія комп’ютерній злочинності: деякі аспекти міжнародного досвіду      (на прикладі діяльності правоохоронних органів США та Німеччині) / В.М. Бутузов // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2009. – № 1.
Впровадження сучасних ідентифікаційних документів як необхідний елемент протидії міжнародній організованій злочинності / М.В. Гуцалюк // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20.
Організаційно-правові аспекти участі розвідувальних органів України у боротьбі з проявами організованої злочинності / О.В. Копан // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2009. – № 20.
Стан розвитку та формування інформаційного суспільства в Україні на  сучасному етапі / А.М. Новицький // Малий та середній бізнес (право, держава, економіка). – 2010. – № 1-2.
Генезис доктрини міжнародного приватного права / Н.Б. Новицька, Д.Б. Судак   // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2010. – № 1-2.
До питання сутності та соціальної природи права/ В.М. Брижко // Інформаційна безпека людини суспільства, держави: науково-практичний журнал НА СБ України. – № 1(3) 2010.
Модель оцінки інвестиційного ризику та прогноз котирування акцій на ПФТС  / Г.В. Гладківська, О.В. Стець // Моделювання та інформаційні системи в економіці, 2010. – Вип. 81.
Структурно-функціональний аспект участі Служби зовнішньої розвідки     України у боротьбі з проявами організованої злочинності / О.В. Копан // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – № 22.
Протидія організованій злочинності у сфері інформаційних технологій як окремий аспект кримінологічної безпеки / В.Д. Гавловський, В.М. Бутузов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – № 22.
Захист персональних даних як чинник боротьби з комп’ютерною злочинністю / В.М. Брижко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2010. – № 22.
До питання про інформаційно-правовий статус публічних осіб / А.І. Марущак   // Юридичний вісник України. – 2010. – № 7(763).
Дослідження методологічних засад надзвичайних адміністративно-правових режимів / О.В. Копан // Право України. – 2010. – № 5.
До питання методології кодифікації інформаційного законодавства/ В.М. Брижко // Вісник Академії правових наук України. – 2010. – № 3(62).
 

 

Видання НДІІП