9. Науково-практичні конференції, семінари, “круглі столи” тощо (стор. 43)

Видання НДІІП