9.2. Наукові семінари (стор. 49)

Постійно діючий семінар НДЦПІ АПрН України “Правова інформатизація”.    – (За період 2002 – 2010 рр. зроблено 60 доповідей).
Про приєднання України до Конвенції № 108 Ради Європи / В.М. Брижко // Міжнародний просвітницький семінар “Свобода вираження поглядів, приватність та Інтернет”. Організатори - Харківська правозахисна група та фонд Мак-Артура, м. Київ, 26 – 27 вересня 2002 р.
Проблеми правової інформатики та методи і засоби їх вирішення / М.Я. Швець // cемінар Київського регіонального центру для наукових співробітників і аспірантів науково-дослідних установ, м. Київ, 18 листопада 2003 р.
Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні/ С.А. Антоненко // матеріали семінар-наради працівників Департаменту інформаційних технологій МВС України, 16 – 18 травня 2007 р., м. Донецьк.
Про захист персональних даних / В.М. Брижко // cемінар Київського регіонального центру для наукових співробітників і аспірантів науково-дослідних установ, м. Київ, 30 травня 2007 р.
Удосконалення технології обробки та введення нормативно-правової інформації до електронних баз даних Парламенту України: системи автоматизованого виявлення помилок, перехід на графічні формати / С.А. Антоненко // матеріали семінару “Правова інформатизація”, 20 листопада 2007 р., м. Київ, НДЦПІ АПрН України.
Зміст поняття “державна інформація” та його зв’язок з поняттям  “публічна інформація / А.І. Марущак // Наук.-практич. семінар юрид. фак-ту Академії муніципального управління “Правові проблеми інтеграції України у світове співтовариство”, м. Київ, 14 березня 2008 р.
Перспективні напрямки розвитку інформаційно-пошукового тезауруса EUROVOC/ С.А. Антоненко // матеріали семінару “Правова інформатизація”, 30 жовтня 2008 р., м. Київ, НДЦПІ АПрН України.
ОРД в Інтернет: проблеми правозастосування / А.М. Новицький // Міжнародний постійно діючий наук.-практич. семінар “Взаємодія оперативних та слідчих підрозділів при розслідуванні злочинів у сфері господарської діяльності”, м. Ірпінь, Кафедра організації ОРД НДЦ ПО НУ ДПС України, 13 листопада 2008 р.
Про використання в науковій діяльності й навчальному процесі Системи баз даних і знань у галузі держави і права для інформаційного забезпечення нормотворчої, правоохоронної і правозахисної діяльності/ М.Я. Швець, С.А. Антоненко // матеріали Семінар-наради з участю проректорів (заступників начальників) ВНЗ МВС з наукової роботи “Наукове забезпечення оперативно-службової діяльності та підготовки кадрів підрозділів МВС України”, 26 – 27 березня 2009 р., м. Київ, Київський національний університет внутрішніх справ.
Протидія економічним правопорушенням в Інтернет / А.М. Новицький // Наук.-практич. семінар “Проблеми удосконалення законодавства та практики протидії злочинності у сфері господарської діяльності”, м. Ірпінь, 27 травня 2009 р.
Методи і засоби інформатики у вирішенні проблем гармонізації законодавства України з європейським правом / М.Я. Швець // Наук.-практич. семінар “Кодифікація інформаційного законодавства: важливий елемент демократизації сектору безпеки і оборони України”, м. Луганськ, 7 вересня 2009 р. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Луганське управління Служби безпеки України.
Особливості викладання предмету “Правова інформатика” для студентів юридичних вузів/ С.А. Антоненко // матеріали семінару “Правова інформатизація”, 10 серпня 2009 р., м. Київ, НДЦПІ АПрН України.
До проблеми кодифікації інформаційного законодавства України / В.М. Брижко // Наук.-практ. семінар “Кодифікація інформаційного законодавства: важливий елемент демократизації сектору безпеки і оборони України”, м. Луганськ, 7 вересня 2009 р. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Луганське управління Служби безпеки України.
Інформаційні “війни”: види, зброя, засоби нападу та захисту / В.М. Фурашев // Наук.-практич. семінар “Система інформаційного законодавства та демократизація сектору безпеки і оборони України”, м. Чернігів, 12 жовтня 2009 р. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Чернігівська обласна державна адміністрація, Управлiння Служби безпеки України в Чернiгiвськiй областi.
До деяких питань Концепції реформування законодавства України у сфері        суспільних інформаційних відносин та загальної структури інформаційного права          / В.М. Фурашев // Наук.-практич. семінар “Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин та демократизація сектору безпеки і оборони України”, 2 листопада 2009 р., м. Шацьк. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Шацька районна державна адміністрація, Луцький національний технічний університет.
До питання адаптації інформаційного законодавства України до європейського права / В.М. Брижко // Наук.-практич. семінар “Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин та демократизація сектору безпеки і оборони України”, м. Шацьк, 2 листопада 2009 р. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Шацька районна державна адміністрація, Луцький національний технічний університет.
“Дослідження у сфері упорядкування інформаційних відносин в Україні в контексті розбудови розвинутого інформаційного суспільства: аналітична записка до науково-дослідної роботи / М.Я. Швець, В.М. Брижко // Наук.-практич. семінар “Нормативно-правові та методологічні засади упорядкування інформаційних відносин та демократизація сектору безпеки і оборони України”, м. Шацьк, 2 листопада 2009 р. Організатори – Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України, НДЦПІ АПрН України, Громадська ліга Україна-НАТО, Шацька районна державна адміністрація, Луцький національний технічний університет.
Правові та організаційні засади функціонування електронних фондів нормативно-правової інформації в Україні”/ С.А. Антоненко // матеріали семінару “Правова інформатизація”, 14 травня 2010 р., м. Київ, НДЦПІ НАПрН України.
Популяризація електронного видання “Система баз даних і знань у галузі держави і права” в рамках четвертого Всеукраїнського фестивалю науки – презентація останньої версії/ С.А. Антоненко // матеріали семінару “Правова інформатизація”, 13 – 15 травня 2010 р., м. Київ, НДЦПІ НАПрН України.
Оперативно-розшукові аспекти використання сайтів-пасток у боротьбі з комп’ютерною злочинністю / В.М. Бутузов // міжвідомчий Всеукраїнський наук.-практич. семінар “Проблеми створення та використання легендованих підприємств у діяльності правоохоронних органів”, м. Одеса, 2010 р.