9.3. “Круглі столи” (стор. 51)

Україна - інформаційно-комунікаційні технології для розвитку // Збірник матеріалів “круглого столу” / доповідь В.М. Брижко “Про проект Закону України “Про     інформацію персонального характеру”.Організатори – Програма розвитку ООН, Міжнародний фонд “Відродження”, Державний комітет зв’язку та інформатизації України, м. Київ, 13 листопада 2001 р.
Впровадження міжнародних стандартів із захисту приватності інформації       персонального характеру в Україні” //Збірник матеріалів засідання експертів / доповідь В.М. Брижко “Про проект Закону України “Про інформацію персонального характеру”. Організатори - Організація з Безпеки та Співробітництва в Європі та Рада Європи у співробітництві з Верховною Радою України, за підтримки Посольства Королівства Нідерландів в Україні, м. Київ, 17 грудня 2001 р. – (У присутності Комісара Ради Європи із захисту даних, виконавчого члена Комісії Австрії у питаннях захисту даних пані Вольтраут Кочі).
Проблеми взаємовідношення правової інформатики та інформаційної безпеки //матеріали “круглого столу” / доповідь М.Я. Швеця “Електронна система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права: розвиток і впровадження”. Організатор – НДЦПІ АПрН України, м. Київ, 4 травня 2005 р.
Використання лектронної системи баз даних і знань у галузі держави і права в навчальному процесі // матеріали “круглого столу”/ доповідь С.А. Антоненко“Електронна система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права: розвиток і впровадження”.  Організатор – НДЦПІ АПрН України, м. Київ, 4 травня 2005 р.
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням при здійсненні господарських операцій у сфері електронної торгівлі //Збірник матеріалів “круглого столу” / доповіді: В.М. Брижко “Електронна комерція: правові засади та заходи удосконалення”; В.С. Цимбалюк Напрями розвитку електронноїкомерції”. Організатори – НДЦПІ АПрН України разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 8 вересня 2006 р.
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу //Збірник матеріалів “круглого столу” / доповіді: В.М. Брижко “Електронний банкінг та захист персональних даних”; В.С. Цимбалюк Кримінологічний аспект електронного банкінгу”. Організатори – НДЦПІ АПрН України разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 22 травня 2007 р.
Проблеми повітряного права України: стан та перспективи // Збірник матеріалів “круглого столу” / доповідь:В.М. Брижко “Захист персональних даних в автоматизованих системах у сфері цивільної авіаці”ї. Організатори - Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційній університет, м. Київ, 16 жовтня 2007 р.
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням при здійсненні господарських операцій у сфері електронної торгівлі // матеріали “круглого столу” / доповідь  С.А. Антоненко “Електронна бібліотека баз даних і знань в галузі держави і права та її розповсюдження з використанням Інтернет – технологій”. Організатори – НДЦПІ АПрН України разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 8 листопада 2006 р.
Організаційно-правові основи протидії податковим та суміжним правопорушенням у сфері електронного банкінгу // матеріали “круглого столу” / доповідь С.А. Антоненко “Застосування електронних бібліотек баз даних і знань у галузі держави і права при вивченні банківського права”. Організатори – НДЦПІ АПрН України разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 22 травня 2007 р.
Проблеми повітряного права України: стан та перспективи // матеріали “круглого столу” / доповідьС.А. Антоненко “Система баз даних і знань у галузі держави і права для забезпечення правотворчості, правозастосування та правової освіти”. Організатори – НДЦПІ АПрН України спільно з Інститутом повітряного і космічного права Національного авіаційного університету, м. Київ, 16 жовтня 2007 р.
Державна політика розвитку цивільної авіації XXI століття: економічний патріотизм та стратегічні можливості України // Збірник матеріалів “круглого столу” / доповідь:В.М. Брижко “Правовий аспект державної політики щодо захисту персональних даних у сфері цивільної авіації”. Організатори – Міністерство освіти і науки України, Національний авіаційний університет, Інститут повітряного і космічного права, Інститут міжнародних відносин, Аерокосмічний інститут, м. Київ, 7 – 8 лютого 2008 р.
Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування // матеріали “круглого столу” / доповідьС.А. Антоненко “Система баз даних і знань у галузі держави і права як забезпечення електронного оподаткування”. Організатори – НДЦПІ АПрН України спільно з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 29 травня 2008 р.
Організаційно-правове забезпечення електронного оподаткування //Збірник матеріалів “круглого столу” / доповіді:В.М. Брижко “Податковий контроль та захист персональних даних”; А.М. НовицькийІнформаційне суспільство та Інтернет”,     В.М. Бутузов“Специфіка протидії комп’ютерній злочинності”, В.Д. Гавловський “До питання комп’ютерного тероризму”. Організатори – НДЦПІ АПрН України разом з Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 29 травня 2008 р.
Перспективи впровадження екологічного оподаткування в Україні//Збірник матеріалів “круглого столу” / доповіді:А.М. НовицькогоІнформаційно-аналітичні технології в адмініструванні податків”; А.М. Новицького, В.А. Новицького “Щодо проблеми нормативно-правового забезпечення екологічних податків в Україні”. Організатор – Науково-дослідним центром з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, м. Ірпінь, 4 червня 2010 р.