9.5. Цикли лекцій (стор. 53)

Правові основи охорони інформації з обмеженим доступом. Цикл лекцій для слухачів Київської Національної академії МВС України. – К.: КНАВСУ, 2001 р. (автори: Р.А. Калюжний, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк).
Основи теорії організації інформаційної безпеки Цикл лекцій для слухачів         Київської Національної академії МВС України. – К.: КНАВСУ, 2001 р. (автори: Р.А. Калюжний, М.В. Гуцалюк, В.Д. Гавловський, В.С. Цимбалюк).
Комп’ютерні правові інформаційні системи. Цикл лекцій для магістрів права Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 2003 р. Теми: “Основні напрямки інформатизації правової сфери в Україні. Системна інформатизація законотворчої діяльності” (М.Я. Швець); “Державна політика інформатизації. Огляд законодавства у сфері інформації та інформатизації в Україні” (В.М. Брижко); “Системна інформатизація діяльності правоохоронних органів” (В.А. Саницький); “Інформаційні системи та технології в судочинстві” (Ю.А. Клімашевська).
Інформаційне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України – стан та перспективи розвитку. 10-ти годинний цикл лекцій на навчальних курсах перепідготовки керівних кадрів МВС України при Національній академії    внутрішніх справ України, квітень – травень 2004 р. (М.Я. Швець, В.А. Саницький, Б.Л. Раціборинський, В.Г. Хахановський).
Інформаційне та програмне забезпечення інформаційно-пошукових систем в галузі права, що функціонує у Верховній Раді України. Цикл лекцій та практичних занять з працівниками Апарату ВР України з питань використання ІПС “Законодавство” в законотворчій роботі, травень – червень 2004 р. (С. Дорогих, О. Шестаков).
Бібліотека баз даних і знань у галузі держави і права. Цикл лекцій на замовлення Академії суддів України, м. Київ, Академія суддів України, вересень – грудень 2005 р. (М.Я. Швець, С.А. Антоненко, Ю.А. Клімашевська).
Система (бібліотека) баз даних і знань у галузі держави і права.Цикл лекцій та практичних занять для студентів юридичного факультету Київського національного університету внутрішніх справ, 2005 – 2008 р. (М.Я. Швець, С.А. Антоненко).
Удосконалення інформаційного законодавства України”. Міжвідомчий тренінг з питань підготовки проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про інформацію” (на замовлення ОБСЄ), м. Київ, Мін’юст України, 25 липня 2007 р.     (В.М. Брижко, В.С. Цимбалюк)..
Електронні фонди нормативно-правової інформації в Україні. Цикл лекцій та практичних занять для студентів юридичного факультету Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, 2008 – 2010 р. (М.Я. Швець, С.А. Антоненко).
 

 

Видання НДІІП