А.І. МАРУЩАК. Дослідження проблем інформаційної безпеки у юридичній науці

УДК 002.6:342

А.І. МАРУЩАК, доктор юридичних наук, доцент
    
  Анотація. Щодо визначення основних напрямів досліджень з питань інформаційної безпеки у юридичній науці.
Аннотация.Относительно определения основных направлений исследований по вопросам информационной безопасности в юридической науке.
Summаry. As to determination of core directions of researches related to informative security in jurisprudence.
Ключові слова.інформаційна безпека, юридичні науки.
 
 
До недавнього часу проблематика інформаційної безпеки здебільшого була предметом дослідження технічної науки, однак на даний час вона все більше набуває міжгалузевого характеру. Питання безпеки особи, суспільства, держави у процесі спілкування, обміну, поширення, захисту інформації тощо цікавлять представників філологічної, психологічної, педагогічної і юридичної науки. Термін "юридична наука" у цьому дослідженні свідомо використовуємо в однині, включаючи до змісту відповідного поняття увесь обсяг наукових здобутків представників фундаментальних та галузевих юридичних наук: теорії держави і права, конституційного права, адміністративного права, цивільного права, інформаційного права тощо.
У цій роботі розпочинаємо дискусію щодо блоку проблем саме юридичної науки - визначення основних напрямів досліджень з питань інформаційної безпеки.
Вирішення наукового завдання, що полягає у визначенні основних напрямів досліджень в юридичній науці проблем інформаційної безпеки, можливе на основі двох підходів. Перший полягає у ретроспективному аналізі останніх досліджень юристів у цій сфері, другий - в аналізі формалізованих Вищою атестаційною комісією України напрямів досліджень у відповідних паспортах спеціальностей.
Відповідно до першого підходу до вирішення поставленого наукового завдання варто виділити дослідження І.В. Арістової щодо державної інформаційної політики [1], Б.А. Кормича з організаційно-правових основ політики інформаційної безпеки України [2], О.В. Олійник з питань організаційно-правових засад захисту інформаційних ресурсів України [3]. Досліджуються також питання кримінальної відповідальності за незаконне втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж [4], а також проблеми обігу окремих видів інформації з обмеженим доступом, зокрема банківської таємниці [5] тощо. Однак на основі проведених досліджень важко сформувати основні напрями науково-теоретичної розробки правових проблем інформаційної безпеки. Тому більш ефективним вважаємо другий підхід - на основі формалізованих у паспортах юридичних спеціальностей напрямів наукових досліджень.
1. Доречним у цьому контексті видається підхід, відповідно до якого класичні напрями досліджень юридичної науки застосовувалися б до проблем, пов'язаних з інформаційною безпекою…
 

 

Видання НДІІП