АНТОНЕНКО С.А., До питання розроблення концепції та програми правової інформатизації України

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271864

УДК 342.9(075.8)

Антоненко С.А.,
заступник директора – завідувач науковим відділом
системної інформатизації законотворчої діяльності
НДЦПІ НАПрНУ
 
 
Анотація. Щодо розроблення концепції та програми правової інформатизації України як складових Національної програми інформатизації.
Ключові слова: бази даних, нормативно-правова інформація, єдина державна система правової інформації, концепція та програма правової інформатизації, державна цільова програма, Національна програма інформатизації України.
Аннотация. Относительно разработки концепции и программы правовой информатизации Украины как составляющих Национальной программы информатизации.
Ключевые слова: базы данных, нормативно-правовая информация, единая государственная система правовой информации, концепция и программа правовой информатизации, государственная целевая программа, Национальная программа информатизации Украины.
Summary. To the question of development of legal informatization conception and legal informatization program of Ukraine as the components of National informatization program.
Keywords: data base, legal and regulatory information, unified state system of legal information, conception and program of legal informatization, state special-purpose program, National program of informatization of Ukraine.
 
        Постановка проблеми. На сьогодні майже кожна з країн світу, яка свідомо використовує інформаційно-комунікаційні технології на державному рівні та прагне побудувати орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, має свою діючу динамічну відлагоджену модель єдиної державної системи правової інформації (ДСПІ), основоположні концептуальні підходи та ідеї якої апробовані суспільством у часі та закріплені законодавством.
       Розробка та побудова таких моделей зазвичай базується на результатах фундаментальних наукових досліджень, здобутках наукових шкіл, вивченні, адаптації та використанні кращих зразків світового та вітчизняного досвіду, якщо такий вже існує, але є й приклади побудови особливих моделей.
       Характерні особливості різних моделей загальнодержавних систем правової інформації, на нашу думку, найбільш проявлені в досвіді таких країн як: Білорусь, Корея, Австрія, Італія, Естонія, Литва. Є певні здобутки з побудови ДСПІ й в Україні.
        Метою статті є дослідження питань розроблення концепції та програми правової інформатизації України, як складових Національної програми інформатизації, для подальшого удосконалення інформаційних відносин в суспільстві…
 
 
 
 

 

Видання НДІІП