А.В. ПРИХОДЬКО. До питання показників систем автоматичного проектування

УДК 004.415.2

А.В. ПРИХОДЬКО, бакалавр, студент Таврійського державного
агротехнологічного університету
    
  Анотація. Щодо оцінки особливостей систем автоматичного проектування на базі AutoCAD.
Аннотация. Относительно оценки особенностей систем автоматического проектирования на базе AutoCAD.
Summаry. As to the estimation of the automated layout systems peculiarities on the basis of AutoCAD.
Ключові слова. автоматичне проектування, системи автоматичного проектування.
 
 
Загальна характеристика. Сучасне автоматичне проектування швидко розвивається та стає глобальним. Замовники, консультанти, партнери, постачальники знаходяться в різних місцях і потребують оперативної інформації.
Сьогодні найпопулярнішим середовищем щодо автоматизованого проектування є система AutoCAD. На її базі побудоване ціле сімейство програмних продуктів iDesign для вирішення предметних задач. Формат даних AutoCAD (DWG, DXF, DWF) є загальновизнаним світовим стандартом обміну графічною інформацією і її зберігання. З кожною новою версією в AutoCAD додаються по запитах користувачів нові функції, що полегшують та прискорюють роботу над проектом. Завдяки розвиненим засобам написання додатків цілий ряд розробників вибрав AutoCAD як базовий пакет для створення машинобудівних, архітектурних, будівельних, геодезичних програм, систем інженерного аналізу і багато чого іншого. Використовування вбудованих мов програмування Visual LISP, VBA і підтримка C++ дозволяють налаштувати AutoCAD під конкретні задачі користувача.
Метою статті є оцінка особливостей систем автоматичного проектування на базі AutoCAD.
Основні результати. За даними аналізу літератури [1 - 9], можна дійти висновку, що у ранніх версіях AutoCAD інтерфейс був не дуже зручний, що утруднювало роботу. Не було багатьох інструментів, які могли б прискорити і спростити роботу з атрибутами. При цьому, AutoCAD - система імпортна. Для того, щоб вона задовольняла потреби вітчизняних стандартів, потрібно купувати дорогі додаткові розширення.
Однією з версій системи автоматизованого проектування AutoCAD є AutoCAD 2002, на основі якої побудовано ціле сімейство програмних продуктів для вирішення наочних задач. AutoCAD 2002 пропонує найдосконаліші засоби двомірного проектування і оформлення креслень, а також зручні інструменти твердотільного моделювання. Новітні технології, закладені в цій системі, забезпечують ефективну колективну роботу над проектом з урахуванням стандартів підприємства і різних методів проектування [2].
Можливості AutoCAD 2002. Сьогодні важливим є не тільки питання як створювати проекти, а й як раціонально використовувати проектну інформацію за рахунок надання сумісного доступу до файлів, наявності функцій пошуку малюнків і різного роду ресурсів…