БЄЛЄВЦЕВА В.В., Застосування принципів міжнародного права у сфері забезпечення міжнародної безпеки (ст. 135-140)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248835

УДК 341.1

БЄЛЄВЦЕВА В.В.,
доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач Наукової лабораторії правових проблем та відповідальності у сфері цифровізації ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5573-3744.
 
 
Анотація. Статтю присвячено обґрунтуванню значення загальновизнаних міжнародних принципів у сфері забезпечення міжнародної безпеки. У висновках окреслені правові основи існування права міжнародної безпеки та підстави збільшення кількості основних принципів міжнародного права.
Ключові слова: міжнародний принцип, міжнародне право, право міжнародної безпеки, міжнародна безпека.
Summary. The article substantiates the importance of universally recognized international principles in the field of international security. The scientific article outlines legal framework of international security law and grounds for increasing the number of basic principles of international law.
Keywords: international principle, international law, international security law, international security.
Аннотация. Статья посвящена обоснованию значения общепризнанных международных принципов в сфере обеспечения международной безопасности. В работе очерчены правовые основы права международной безопасности и предпосылки к увеличению количества основных принципов международного права.
Ключевые слова: международный принцип, международное право, право международной безопасности, международная безопасность.
 
 
     Постановка проблеми. Світові трансформаційні процеси сьогодення переконливо демонструють, що міжнародне право є системою, яка знаходиться у постійному динамічному розвитку, оскільки змінюється коло відносин між державами та іншими суб’єктами міжнародного права. Відбувається формування нових галузей міжнародного права, а це, у свою чергу, тягне за собою зміни у змістовному навантаженні вже існуючих галузей. Це положення стосується й права міжнародної безпеки...