БЕЛАНЮК М.В., Система військової юстиції США: досвід для України (с. 110-119)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270247

УДК 342.951:351.87

БЕЛАНЮК М.В.,
кандидат юрідичних наук, старший дослідник, учений секретар ДНУ ІІБП НАПрН України.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3083-1732.
 
 
Анотація. Стаття присвячена особливостям побудови та функціонування системи військової юстиції США задля використання позитивного досвіду під час реформування правоохоронної та судової системи України з метою адаптації її до стандартів держав-членів ЄС і НАТО, з урахуванням власного історичного досвіду та традицій.
Ключові слова: військова юстиція, військові суди, військова прокуратура, військова поліція, військова юстиція США.
Summary. The article is devoted to the peculiarities of the construction and functioning of the US military justice system in order to use the positive experience during the reform of the law enforcement and judicial system of Ukraine with the aim of adapting it to the standards of EU and NATO member states, taking into account its own historical experience and traditions.
Keywords: military justice, military courts, military prosecutor's office, military police, US military justice.
 
 
      Постановка проблеми. Нині в Україні відсутня система військової юстиції, яка існувала з початку незалежності України з 1991 по 2012 рр. Так само склалася негативна ситуація й у сфері функціонування військового права. Водночас, з початку війни, розв’язаної Російською Федерацією проти України, кількість військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, залучених до протидії збройній агресії РФ, значно збільшилась. Так у 2013 р. чисельність Збройних сил України становила 166 тис. осіб, з початку агресії Росії починаючи з 2014 р. чисельність ЗСУ збільшилась і до 2018 р. складала близько 250 тис. осіб ...