БЕЖЕВЕЦЬ А.М., ШАХ К.І., Кібербулінг та кіберсталкінг в Інтернет-середовищі: порівняльно-правовий аналіз понять (с. 49-54)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270100

УДК 340.155.4:343.412

БЕЖЕВЕЦЬ А.М
 
ШАХ К.І.,
аспірантка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5434-3883.
студентка факультету соціології і права “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”.
 
 
Анотація. У статті розглянуто різновиди таких правопорушень, як кібербулінг та кіберсталкінг, висвітлено проблеми, пов’язані із захистом жертв, їх психологічним станом після даних злочинів. Наведено досвід боротьби інших країн з цими явищами та запропоновано метод боротьби з кіберсталкінгом в Україні.
Ключові слова: кібербулінг, кіберсталкінг, онлайн-сталкінг, Інтернет, домагання, переслідування, флеймінг, настирливе переслідування, онлайн-образа, онлайн-домагання, онлайн-насильство.
Summary. This article explores different types of crimes such as cyberbullying and cyberstalking, highlighting the problems associated with protecting victims and their psychological state after these crimes. We studied the experience of other countries in combating these phenomena and proposed a method of combating cyberstalking in Ukraine.
Keywords: сyberbullying, cyberstalking, online stalking, internet, harassment, stalking, flaming, harassing pursuit, online insults, online harassment, online abuse.
 
 
      Постановка проблеми. З розвитком Інтернет-середовища відкриваються нові його можливості, як позитивні, так і негативні. Нажаль, не всі користуються соцмережами для спілкування, обміну інформацією, ідеями, думками тощо. Іноді їх користувачі використовують їх можливості для вчинення образливих дій, які мають на меті переслідування жертви, завдання їй моральних страждань та інших негативних наслідків. Такі дії отримали назву кібербулінг та кіберсталкінг...