БРИЖКО В.М., Безпека інформаційної приватності: види та схеми шахрайства у сфері електронно-інформаційної взаємодії (с. 65-79)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2022.3(42).270237

УДК 316.324.8

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук, с.н.с.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3941-1013.
 
 
Анотація. Розглянуто та узагальнено сучасні види та схеми шахрайської діяльності, зокрема злодійства карткових даних, у сфері використання електронно-обчислювальних машин, систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку. Наведено норми, у яких визначаються правові наслідки порушення чинного законодавства у зв’язку з шахрайським злодійством персональних даних та відомостей про людину. Сформульовані пропозиції з удосконалення законодавства.
Ключові слова: інформаційне право, інформаційна безпека, захист даних та інформації, шахрайство, види та схеми шахрайської діяльності.
Summary. Modern types and schemes of fraudulent activities, in particular theft of card data, in the field of use of electronic computing machines, systems, as well as computer and telecommunication networks, are considered and summarized. The norms are given, which determine the legal consequences of violating the current legislation in connection with the fraudulent theft of personal data and information about a person. Formulated proposals for improving the legislation.
Keywords: information law, information security, data and information protection, fraud, types and schemes of fraudulent activity.
 
 
      Постановка проблеми. Останнім часом банківські пластикові картки використовують не лише для зняття готівки в банкоматах, а все більше для оплати товарів та послуг в магазинах, в Інтернеті тощо. Паралельно з розвитком банківської карткової справи та сфери електронно-інформаційної взаємодії, з’явилась індустрія шахрайства, заснована на крадіжці даних з карток, з наступним зняттям грошей з банківських рахунків та можливостями несанкціонованого отримання відомостей про людину...