БРИЖКО В.М. До питання упорядкування діяльності в інформаційній сфері

Анотація. Щодо формування єдиного інформаційно-правового простору України.

Повний текст.