БРИЖКО В.М., Модальність правової визначеності у сфері захисту та безпеки приватності персональних даних (ст. 52-69)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2021.4(39).248790

УДК 316.324.8

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук.
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3941-1013.
 
 
Анотація. З урахуванням результатів раніше проведених досліджень, розглянуто понятійні, термінологічні і семантичні питання приватності, захисту та безпеки персональних даних щодо визначення, тлумачення та кореляції ключових понять у зв’язку з забезпеченням прав людини на особисте життя та життєдіяльність у інформаційній сфері. Подано пропозиції з вдосконалення систематизації законодавства сфери персональних даних в Україні.
Ключові слова: приватність, інформаційна приватність, приватність у комунікаціях, конфіденційність приватності, захист та безпека приватності персональних даних.
Summary. Taking into account the results of previous research, the conceptual, terminological, and semantic issues of privacy, protection and security of personal data are considered with regard to human rights to privacy and life activities in the information sphere. Proposals are given to improve the systematization of legislation on personal data in Ukraine.
Keywords: privacy, information privacy, privacy in communications, protection and security of privacy of personal data.
Аннотация. С учетом результатов прежде проведенных исследований, рассмотрены понятийные, терминологические и семантические вопросы приватности, защиты и безопасности персональных данных в контексте определения, толкования и корреляции ключевих понятий в связи с обеспечением прав человека на личную жизнь и жизнедеятельность в информационной сфере. Представлены предложения по совершенствованию систематизации законодательства сферы персональных данных в Украине.
Ключевые слова: приватность, информационная приватность, приватность в комуникациях, конфиденциальность приватности, защита и безопасность приватности персональных данных.
 
 
     Постановка проблеми. У 2016 році Європейський Парламент і Рада затвердили Пакет захисту персональних даних (англ. – GDPR) [1], який передбачає нові Правила та порядок захисту персональних даних для країн європейського континенту (набули чинності 25.05.18 р.). Головним документом є Регламент (ЄС) 2016/679 “Про захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне переміщення таких даних…” (далі – Регламент GDPR) [2, с. 2-103]. Важливою новацією у Регламенті GDPR є те, що вперше у міжнародному документі щодо захисту персональних даних у п. 1 Преамбули офіційно констатовано: Захист фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних є основоположним правом(курсив – Авт.)...