БРИЖКО В.М., Приватність даних у хмарних технологіях (стор. 47-59)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.4(19).272976

УДК 343.211.3:004.738.5: 681.3.06

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.) з юридичних наук,
старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про приватність та захист персональних даних в умовах розвитку новітніх технологій. Надано пропозиції щодо запровадження в Україні інституту права приватної власності людини на свої персональні дані.
Ключові слова: приватність, захист персональних даних, цифрові технології, приватна власність, інформаційне суспільство.
Аннотация. О приватности и защите персональных данных в условиях развития новейших технологий. Предоставлены предложения относительно внедрения в Украине института права частной собственности человека на свои персональные данные.
Ключевые слова: приватность, защита персональных данных, цифровые технологии, частная собственность, информационное общество.
Summary. On the privacy and personal data protection in terms of modern technologies development. Suggestions are provided in relation to introduction of institute of right of private ownership of a person on the personal information in Ukraine.
Keywords: privacy, personal data protection, digital technologies, information relations, information right, information society.
 
 
       Постановка проблеми. Останніми роками в Інтернет-сфері поряд з “розумними” технологіями типу Інтернет речей [1], які характеризують те, що кількість матеріальних об’єктів, підключених до Інтернету, стала збільшуватися по відношенню до кількості людей, що взагалі користуються всесвітньою павутиною, набувають поширення й інші ІТ-технології, так звані “хмарні обчислення” або “хмарні сервіси-послуги”. Вони, в умовах збільшення об’ємів інформації та завдяки Інтернет, надають можливості обробки та зберігання  значних обсягів даних не на жорстких дисках комп’ютерів, а на віддалених серверах [2]. Їх  застосування свідчить про новий етап розвитку Інтернету, а разом з тим – про нові проблеми в сфері захисту персональних даних стосовно прав людини на недоторканність особистого (у європейському розумінні – “приватного”) життя...