БРИЖКО В.М. Про узгодженість понять у сфері інформаційного права

Анотація. Щодо гносеології понять “людина”, “громадянин” і “особа” та “права” і “свободи”.

Повний текст.

Видання НДІІП