БРИЖКО В.М., Сучасні основи захисту персональних даних в європейських правових актах (стор. 45-57)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2016.3(18).272967

УДК 004.056:340.132.1+316.324.8

Брижко В.М.,
доктор філософії (Ph.D.), старший науковий співробітник
 
 
Анотація. Про сучасний стан міжнародно-правових стандартів та перспективи захисту персональних даних в умовах розвитку інформаційного суспільства.
Ключові слова: захист персональних даних, цифрові технології, інформаційні відносини, інформаційне право, інформаційне суспільство.
Аннотация. О современном состоянии международно-правовых стандартов и перспективах защиты персональных данных в условиях развития информационного общества.
Ключевые слова: защита персональных данных, цифровые технологии, информационные отношения, информационное право, информационное общество.
Summary. About the modern state of international legal standards and prospects of personal data protection under the conditions of development of information society.
Keywords: personal data protection, digital technologies, informative relations, informative right, informative society.
 
 
       Постановка проблеми. Умови застосування інформаційно-цифрових технологій та засобів електронної комунікації в економічній, фінансовій, банківській, культурній, правоохоронній і інших формах сучасної міжнародної співпраці передбачають вільний рух та збільшення потоків інформаційних ресурсів щодо товарів, капіталів і послуг, які звичайно супроводжуються різними персональними даними. Вже відомо, що нові технології та мережі дозволяють “стискати” час та “скорочувати” відстані, отримувати політичні, економічні, технологічні та інші переваги як у плані досягнення інтересів окремих осіб, так і в масштабах груп людей, регіону та країни. З іншого боку, проблема неправомірних і несанкціонованих дій з отримання та використання персоніфікованої інформації про фізичних осіб продовжує існувати.
    Аналіз досліджень. У країнах Заходу, пострадянського простору та в Україні дослідження нормативно-правового впорядкування інформаційних відносин сфери обробки та використання персональних даних здійснювало багато осіб, про результати робіт деяких з них йдеться, зокрема, у [1 – 6]. При цьому реальність свідчить про те, що не тільки “спостерігається певна тенденція щодо спроб нівелювати право людини розпоряджатися власними персональними даними” [7], але існують проблеми, які додатково ускладнюють захист персональних даних у зв’язку з застосуванням технологій Інтернет речей, про що у нас мова йшла у [8], та поступовим поширенням так званих “хмарних” (інформаційно-обчислювальних) технологій (послуг, сервісів) (див., до прикладу [9 – 11])...
 

 

Видання НДІІП