Дирекція ДНУ ІІБП НАПрН України

Дирекція Державної наукової установи «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України» – колегіальний (дорадчий) орган управління поточною діяльністю Інституту.

До складу Дирекції Інституту входять за посадою:
 
        Директор ДНУ ІІБП НАПрН України  - Пилипчук Володимир Григорович – вчений в галузі права, історії та філософії, експерт з питань національної та міжнародної безпеки, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі 16 монографій, з проблем теорії, історії та філософії права, інформаційного права, права національної безпеки та військового права, історії спеціальних служб і правоохоронних органів, демократичного контролю над правоохоронними органами та воєнною організацією держави. Головний редактор наукового журналу «Інформація і право», голова Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, керівник Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Нагороджений 18 відзнаками і медалями, відзнакою Національної академії наук України «За професійні здобутки», лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.


 
    Перший заступник директора з наукової роботи – Фурашев Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, експерт з питань аерокосмічного та оборонно-промислового комплексу, національної та інформаційної безпеки, заслужений машинобудівник України.

Автор понад 230 наукових праць, у т.ч. 18 монографій, з проблем інформатизації та інформаційних технологій, проектування складних об’єктів військової техніки, інформаційного та виборчого права. Член координаційної групи з питань правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. Лауреат премії Ради Міністрів СРСР за впровадження програмного забезпечення інформаційних систем і баз даних, лауреат премії імені Ярослава Мудрого за видатні досягнення в науково-дослідній діяльності з проблем правознавства.


   
       Радник при дирекції  Довгань Олександр Дмитрович – доктор юридичних наук, професор, експерт з питань інформаційного права, інформаційної, кібернетичної та державної безпеки, заслужений діяч науки і техніки України.

Автор понад 160 наукових праць, у тому числі 15 монографій, підручників та навчальних посібників, з проблем теорії та історії держави і права, інформаційного права, забезпечення інформаційної, національної і державної безпеки, інформаційно-аналітичної роботи, реформування сектору безпеки і оборони, підготовки фахівців у сфері державної та інформаційної безпеки та протидії кіберзлочинності. Член спілки юристів України, заступник голови Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, координатор напряму досліджень координаційної групи з питань правового забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України. 


 
      Учений секретар  Беланюк Марина Василівна – кандидат юридичних наук, старший дослідник, має значний досвід науково-організаційної роботи, є автором 35 наукових праць в галузі теорії та історії держави і права, історико-правових проблем інформаційної сфери та історії правоохоронних органів. Секретар Координаційного бюро з інформаційного права та інформаційної безпеки, заступник ученого секретаря Секції права національної безпеки та військового права Національної академії правових наук України.

 
      Заступник директора з загальних питань  Леонов Дмитро Борисович – фахівець з питань міжнародного співробітництва, має досвід роботи на відповідальних посадах з питань міжнародного співробітництва в Міністерстві оборони України і Національному інституті проблем міжнародної безпеки Ради національної безпеки і оборони України. Був координатором з боку України та брав участь у низці міжнародних проектів у сфері оборони та безпеки. Безпосередньо організовував і брав участь у проведенні понад 100 міжнародних, загальнодержавних, відомчих та міжвідомчих наукових конференцій, семінарів, круглих столів та експертних зустрічей. 

  
  Головний бухгалтер ДНУ ІІБП НАПрН УкраїниЛебединська Олена Володимирівна  має значний досвід у сфері фінансово-економічної діяльності, автор низки наукових праць з питань інформації та безпеки, здобувачка наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». 

  
Дирекція Інституту та його посадові особи діють відповідно до законодавства і Статуту ДНУ ІІБП НАПрН України.
 
 
 

Видання НДІІП