До 25 річниці Національної академії правових наук України

 

«Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава…

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави… Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави» – зазначено у статтях 1, 3 Конституції України.

 

Вирішенню вказаних та інших вкрай важливих завдань в Україні та інших державах світу активно сприяє право і правова наука. З огляду на викладене відповідно до Указу Президента України  від 23 липня 1993 року № 275/93 було засновано Академію правових наук України (нині – Національна академія правових наук України – НАПрН України), яка 2018 року відзначає свою 25-річницю.

  Президентом-організатором Академії став Тацій Василь Якович, який багато років очолював її, а нині є Почесним президентом НАПрН України. У 2016 році президентом Академії було обрано академіка НАПрН України Петришина О.В. Дійсними членами-засновниками Академії правових наук України стали відомі в Україні та світі провідні вчені у галузі права та ініціатори створення Академії: Бабій Б.М., Бурчак Ф.Г., Васильєв А.С., Воронова Л.К., Гончаренко В.Г., Грошовий Ю.М., Закалюк А.П., Костицький М.В., Мамутов В.К., Рогожин А.Й., Семчик В.І.,  Сташис В.В., Тимченко І.А., Цвєтков В.В., Цвік М.В., Шемшученко Ю.С., Юзьков Л.П. Це стало досить вагомою подією у новітній історії права і державотворення в Україні.

Будучи самоврядною організацією, що діє на основі Статуту та має у своєму складі відділення у різних галузях юридичних наук, регіональні центри, науково-дослідні інститути та інші підрозділи, Академія забезпечує  координацію, організацію і проведення досліджень з актуальних проблем в галузі держави та права. Наразі Академія стала осередком провідної наукової думки у галузі права та зібрала провідних фахівців, консолідувала інтелектуальний потенціал правознавців та утвердилась, як вища наукова установа у галузі права.

Враховуючи провідну роль Академії правових наук України у забезпеченні комплексного розвитку правової науки, проведенні фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі держави і права та значний внесок у підготовку наукових кадрів відповідно до Указу Президента України від 23 лютого 2010 року № 233/2010 Академія отримала статус національної та назву – Національна академія правових наук України.

Нині Національна академія правових наук України є флагманом розвитку правової науки в Україні, ініціатором проведення теоретичних та прикладних досліджень у галузі держави і права, сприяє визначенню пріоритетних напрямів розбудови суверенної, демократичної, правової держави, захисту прав, свобод і безпеки людини, створює наукове підґрунтя для здійснюваних реформ, займається підготовкою практичних рекомендацій щодо вдосконалення діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з урахуванням новітніх тенденцій та світового досвіду регулювання суспільних відносин.

Надзвичайно важливим є вклад Національної академії правових наук України у процес інтеграції академічної, вузівської та галузевої правової науки, що сприяє підтримці талановитих вчених, поширенню правової інформації, формуванню правосвідомості громадян та інноваційному розвитку Української держави і суспільства.

Колектив Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України щиро вітає вчених-правознавців та колектив Національної академії правових наук України з нагоди 25 річниці з дня заснування.

Бажаємо колегам міцного здоров’я, щастя, добробуту, творчої наснаги та успіхів у всіх добрих справах і починаннях. Нехай здобутки Національної академії правових наук України й надалі слугують розвитку юридичної науки та утвердженню міжнародного авторитету України як сучасної правової, соціальної, демократичної та суверенної держави.

Видання НДІІП