До уваги наукової громадськості!

Вийшов друком I том "Історія держави і права України" 20-ти томного видання "Велика українська юридична енциклопедія". Перший том Великої української юридичної енциклопедії містить матеріали, що стосуються найбільш важливих подій, досвіду та традицій багатовікового українського державотворення. Продовження цих традицій неможливо без глибокого, об’єктивного і достовірного висвітлення та усвідомлення історії держави і права України, опрацювання і запозичення його досягнень в умовах сьогодення, з’ясування причин невдач.

На основі останніх здобутків юридичної на історико-правової науки в першому томі подані статті, що стосується загальних закономірностей виникнення і розвитку типів і форм української державності, її територіального устрою, політичного режиму, організації та діяльності державних інституцій, зокрема, вищих представницьких органів, вищих та місцевих органів влади і управління, органів місцевого самоврядування.

Значна увага в першому томі приділена проблемі формування українського права, основним його джерелам, важливішим пам’яткам права, різним галузям і інститутам матеріального і процесуального права, становленню і розвитку системи законодавства в Україні, етапам, формам і наслідкам робіт по систематизації права.

Виходячи з того, що протягом багатовікової історії українські землі входили до складу різних держав, державні інституції і право яких суттєво впливали на здійснення державної влади та правовий уклад на українських землях, в першому томі міститься чимало статей стосовно державних установ і правових інститут Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Речі Посполитої, Російської імперії та Австро-Угорської монархії, які діяли на етнічних українських землях.

Підкреслюється безперервність розвитку української державності та її правової системи, відкидається твердження про бездержавність низки її періодів. Автори виходять із того, що такі етапи становлення є спільною спадщиною українського народу та його сусідів. Не дивлячись на багаторічне перебування нашої держави у складі іноземних держав, Україна має власну історію державотворення і правотворення. Цей досвід безперервно формувався протягом багатьох століть і розвиваючись не втрачав зв’язків зі своїми витоками і першоджерелами.

Велика увага в контексті історії українського державотворення приділена персоналіям – видатним борцям за волю України. В першому томі енциклопедії міститься ціла галерея портретів видатних державних, політичних та громадських діячів, борців за українську державу та її збереження на різних етапах її історичного розвитку.

У першому томі цього видання розміщені також відомості про видатних українських вчених-юристів, якими здійснено значний внесок в розвиток науки історії держави і права України, дослідження ключових та проблемних питань українського державотворення.

Видання можна придбати у Видавництві "Право" за цим посиланням: I том "Історія держави і права України"

Видання НДІІП