До уваги наукової громадськості!

Вийшов друком II том "Філософія права" 20-ти томного видання "Велика українська юридична енциклопедія". Другий том «Великої української юридичної енциклопедії» містить результати досліджень, що відображають стан філософії права в Україні після відродження цієї галузі знань в умовах незалежної держави. Такому відродженню сприяли звільнення від ідеологічного тиску та відновлення комунікативної взаємодії між українськими вченими і світовою науковою спільнотою, одним із важливих наслідків якого став сучасний світоглядно-методологічний плюралізм у філософсько-правових розвідках. Це дало змогу більш критично та об’єктивно висвітлити напрацювання представників філософії права – як наших попередників, так і сучасників, зусиллями яких нині поступово відновлюється перервана вітчизняна традиція правового філософствування.

Указані обставини також уможливили спробу переглянути досягнення світової філософської думки незаангажованим «оком» дослідника й на підставі цього запропонувати представникам галузевих юридичних наук суттєво оновлений методологічний інструментарій, використання якого, сподіваємось, відкриє нові евристичні можливості.

Значну увагу приділено історії розвитку філософії права та її видатним постатям. Наведено основні філософсько-правові категорії й терміни, інформацію про найважливіші напрями, школи, вчення, методологічні підходи. З філософсько-правової перспективи здійснено спробу стислого аналітичного викладення поглядів на взаємодію права з іншими формами суспільної свідомості: мораллю, політикою, релігією тощо.

Оскільки впродовж багатовікової історії українські землі входили до складу різних держав і представники українського народу зробили вагомий внесок у їхню культуру, коло персоналій, яких прийнято зараховувати до історії вітчизняної філософії права, є досить усталеним і не потребує окремого обґрунтування. У низці статей висвітлюється зарубіжна філософсько-правова думка, яка впливала і продовжує впливати на філософію права та українське правознавство в цілому.

При редагуванні цього тому Енциклопедії постало, зокрема, питання про вибір варіанта написання іншомовних назв міст, імен та прізвищ окремих філософів (Ляйпциг/Лейпциг, Аристотель/Арістотель, Харт/Гарт, Ляйбніц/Лейбніц та ін.). З урахуванням того, що на сьогодні відсутні сталі норми їх вжитку, було вирішено прийняти ті варіанти, які є найбільш поширеними в сучасних текстах, включаючи статті та інші публікації, присвячені конкретним персоналіям, а при зазначенні відповідного імені (прізвища) – наводити також інші варіанти його написання. У цілому ж редколегія прагнула максимально зберегти авторську редакцію статей, що певним чином збагатило не тільки індивідуальну стильову палітру видання, а й, сподіваємось, також розширило змістовий горизонт розглянутої проблематики.

До авторського колективу тому увійшли і філософи права за фахом, і філософи – історики філософії, соціальні філософи, логіки, і соціологи та політологи, і юристи – теоретики та історики права, представники галузевих юридичних наук, поєднані інтересом до фундаментальних проблем правознавства.

 

Видання можна придбати у Видавництві "Право" за цим посиланнямII том "Філософія права"

Видання НДІІП