ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л., Прикладні аспекти застосування моделей взаємозв’язку “ЗМІ-соціум-державна політика”

 

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271866

УДК 321.01:351

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Є.Л.,
аспірант НТУУ “КПІ”
 
 
Анотація. Робота присвячена дослідженню та моделюванню взаємозв’язків засобів масової комунікації, громадської думки та політики на прикладі подій прийняття Податкового кодексу в Україні в 2010 – 2011 роках. Розглядаються моделі взаємозв’язку засобів масової інформації (ЗМІ), соціуму та політики, наводяться приклади отриманих результатів.
Ключові слова: контент-аналіз, моделі впливу ЗМІ, вплив ЗМІ.
Аннотация. Работа посвящена исследованию и моделированию взаимосвязей средств массовой коммуникации, общественного мнения и политики на примере событий принятия Налогового кодекса в Украине в 2010 – 2011 годах. Рассматриваются модели взаимосвязи средств массовой информации (СМИ), социума и политики, приводятся примеры полученных результатов.
Ключевые слова: контент-анализ, модели влияния СМИ, влияние СМИ.
Summery. This work is dedicated to researching and modeling of the relationships of mass media, public opinion and policy developments for example the Tax Code in Ukraine in 2010 2011. Сonsiders a model of relationship mass media, public and politicians, as well as examples of the results.
Keywords: content analysis, media effects model, the impact of media.
 
        Постановка проблеми. Формування загальної думки соціуму в сьогоденному житті неодмінно пов’язане з впливом засобів масової інформації. Отримання новин з усього світу в сфері політики, економіки, науки та навіть розваг через мас-медіа стало незмінним атрибутом сучасного життя будь-якого громадянина. Функція засобів масової інформації (далі – ЗМІ) полягає в розповсюдженні телевізійних та радіопрограм, преси, періодичних публікацій, новин та аналітичних оглядів у друкованому вигляді та у всесвітній мережі Інтернет. Вплив мас-медіа є дуже різноманітним та виражається в наступному [1]: поінформованість аудиторії; настанови аудиторії; поведінка аудиторії.
       Результатами впливу засобів масової інформації можуть бути [1] зміни в: поведінці соціуму; настановах соціуму (бо поведінка і настанови не можуть бути ототожнені); знаннях соціуму – як наслідок більшої поінформованості.
     Метою статті є дослідження та моделювання взаємозв’язків засобів масової комунікації, громадської думки та політики.
      Виклад основних положень. Для дослідження впливу ЗМІ та відповідної реакції соціуму була вибрана тематика громадської активності населення України під час прийняття Податкового кодексу. Вибір зазначених подій в якості досліджуваних обумовлено їх “яскравістю” порівняно з іншими проявами громадської активності. Нагадаємо, що прийняття Податкового кодексу в Україні супроводжувалося різноманітними акціями протесту, мітингами та демонстраціями підприємців, що сумарно отримали назву “Податковий Майдан”…
 
 

 

Видання НДІІП