Договір про співпрацю між Конституційним Судом України та Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України»

19 вересня 2023 року, керуючись Конституцією України, законами України «Про конституційний Суд України», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами, враховуючи потребу в налагодженні взаємовигідної двосторонньої співпраці у науковій сфері та удосконалення науково-аналітичного забезпечення органу конституційної юрисдикції в Україні, укладено Договір про співпрацю між Конституційним Судом України та Державною науковою установою «Інститут інформації, безпеки і права Національної академії правових наук України».
Предметом Договору є співробітництво Сторін у науково-дослідній, навчально-методичній, інформаційній та інших сферах за такими пріоритетними напрямами: надання консультативної допомоги, якої можуть потребувати Сторони для належного виконання функцій, покладених на них Конституцією України та законами України; проведення спільних наукових, науково-практичних та інших заходів; розроблення пропозицій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів; сприяння розвитку науки конституційного права, популяризації знань у цій сфері; підвищення кваліфікації наукових співробітників; створення експертних робочих груп для розроблення актуальних наукових проблем; забезпечення координації науково- дослідної, експертної та іншої спільної діяльності Сторін.