Доказування у справах про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку у стадії досудового розслідування

А. В. Тарасюк. - Харків : Видавництво «ФІНИ», 2011. - 192 с.

 

      Монографію присвячено найбільш актуальним теоретичним та практичним питанням, які відображують сучасний стан доказування у кримінальних справах про несанкціоноване втручання в роботу ЕОМ (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, злочинів, передбачених ст. 361 Кримінального кодексу України. Висвітлено специфіку доказування та надано важливі криміналістичні рекомендації і пропозиції для слідчих та відповідних підрозділів з протидії комп’ютерній злочинності.

      Для науковців, викладачів, студентів та курсантів юридичних факультетів і закладів освіти, працівників правоохоронних органів.

 

ЗМІСТ

 

ПЕРЕДМОВА

5

РОЗДІЛ​ 1.

СУТНІСТЬ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

9

1.1. Стан наукової розробки проблем доказування у справах про злочини у сфері використання інформаційних технологій
9
1.2. Інститут доказування та його методологічне значення для дослідження проблем розслідування комп’ютерних злочинів
28
Висновки до розділу 1
48

РОЗДІЛ 2.​

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У СПРАВАХ ПРО НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВТРУЧАННЯ В РОБОТУ ЕЛЕКТРОННО- ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ МАШИН (КОМП’ЮТЕРІВ), АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ, КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ ЧИ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЗВ’ЯЗКУ

53

2.1. Доказування події злочину у справах про злочин, передбачений ст. 361 КК України
53
2.2. Доказування вини й обставин, що характеризують особу обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 361 КК України
80
2.3. Доказування характеру та розміру шкоди, завданої злочином, причин і умов, що сприяли його вчиненню
90
2.4. Збирання та перевірка доказів на стадії досудового слідства
114
2.5. Взаємодія слідчого з органами дізнання з метою використання в доказуванні результатів оперативно-розшукової діяльності
137
Висновки до розділу 2
159

ВИСНОВКИ

168

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
172
 

 

 

Видання НДІІП