ДОЛОТОВ М., Зворотне захоплення доменних імен та українське законодавство

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2013.1(7).272241

УДК 347.77:004

Долотов М.,
Інститут міжнародних відносин Київського національного
 університету імені Тараса Шевченка
 
Анотація. Про упорядкування інформаційних відносин щодо реєстрації та використання доменних імен та у рамках вирішення доменних спорів.
Ключові слова: доменне ім’я, реєстрація та використання доменних імен, вирішення доменних спорів.
Аннотация. Об упорядочении информационных отношений относительно регистрации и использования доменных имен и в рамках решения доменных споров.
Ключевые слова: доменное имя, регистрация и использование доменных имен, разрешение доменных споров.
Summary. About organization of informative relations in relation to registration and use of the domain names and within the framework of resolution of domain disputes.
Keywords: domain name, registration and use of the domain names, resolution of domain disputes.
 
        Постановка проблеми. Проблема порушення прав на торгову марку шляхом реєстрації та використання доменних імен, які словесно відтворюють таку торгову марку або схожі на неї до ступеня змішування (наприклад, //www.coca-cola.com), у зв’язку з відносно легкою реалізацією вказаного порушення, набула широкого поширення і викликала необхідність розробки механізмів її вирішення.
        В першу чергу виконання такого завдання було пов’язане з діяльністю Інтернет-корпорації з призначення імен та номерів (The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, далі – ICANN) [1], яка займається підтримкою функціонування всієї системи доменних імен. Ця організація розробила спеціальну процедуру для вирішення спорів з приводу доменних імен, реєстрація та використання яких порушують права на торгові марки. 24 жовтня 1999 року в силу вступили Єдина політика розгляду спорів з приводу доменних імен (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP) [2] (далі – “Політика”) та Правила єдиної політики розгляду спорів з приводу доменних імен (Rules for UDRP) [3] (далі – “Правила”). Вони передбачають спеціальну процедуру для вирішення відповідних спорів з приводу доменних імен, що виникають при реєстрації та використанні доменних імен у родових доменах першого рівня. Спори за цією процедурою розглядають уповноважені ICANN арбітражні центри [4].
        Але відповідні намагання захистити права інтелектуальної власності на торгові марки у всесвітній мережі Інтернет створили певні можливості для зловживання таким захистом з боку суб’єктів права інтелектуальної власності на торгові марки. З’явилося таке явище, як “зворотне захоплення доменного імені”. Позитивним моментом “Правил” є те, що вони враховують можливість такого негативного явища та передбачають певною мірою боротьбу з ним. Підпункт 12 §1 “Правил” містить наступне визначення “зворотного захоплення доменного імені” (Reverse Domain Name Hijacking): “Зворотне захоплення  доменного  імені означає  недобросовісне  використання  політики  з метою позбавлення утримувача зареєстрованого доменного імені такого доменного імені”… 
 

 

Видання НДІІП