ДОРОГИХ С.О., Модель національної системи правової інформації в Україні (ст. 72-76)

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2017.2(21).273040

УДК 342.53:004

ДОРОГИХ С.О.,
старший науковий співробітник
 НДІ інформатики і права НАПрН України
 
 
Анотація. До питання моделі побудови національної системи правової інформації.
Ключові слова: Електронний парламент, Парламент, Верховна Рада України, Національна система правової інформації.
Аннотация. К вопросу модели построения национальной системы правовой информации.
Ключевые слова: Электронный парламент, Парламент, Верховная Рада Украины, Национальная система правовой информации.
Summary. To the question of building a model of the national system of legal information.
Keyword: Electronic parliament, Parliament, Verkhovna Rada of Ukraine, National system of legal information.
 
 
       Постановка проблеми. Євроінтеграційний рух та процеси демократизації, що відбуваються в країні, порушують питання як щодо покращення рівня прийнятих законів та інших нормативних актів, так і щодо збільшення прозорості діяльності органів влади, залучення громадян до законотворчого та нормотворчого процесів. У той же час процес децентралізації владних повноважень в країні у найближчому майбутньому створить розгалужену систему місцевих баз правової інформації, до яких необхідно встановити доступ для усіх громадян, які проживають чи працюють у цій місцевості...
 
 
 

 

Видання НДІІП