ДОРОГИХ С.О., Залучення громадян до законотворчого процесу: деякі підсумки (ст. 106-109)

УДК 659.3(477)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2020.1(32).200387

ДОРОГИХ С.О.,
кандидат юридичних наук, с.н.с., НДІІП НАПрН України.
 
 
Анотація. Розглядаються деякі аспекти практичної реалізації залучення громадян до законотворчого процесу.
Ключові слова: інформаційна діяльність, парламент, електронний парламент, електронні петиції.
Summary. Some aspects of practical implementation of citizen involvement in the legislative process are considered.
Keyword: information activities, parliament, e-parliament, electronic petitions.
Аннотация. Рассматриваются некоторые аспекты практического привлечения граждан к работе парламента.
Ключевые слова: информационная деятельность, парламент, электронный парламент,  электронные петиции.
 
 
      Постановка проблеми. Розвиток громадянського суспільства вимагає впровадження контролю з боку суспільства за діяльністю влади. Україна намагається вирішити це питання через дотримання принципів відкритості та прозорості діяльності всіх гілок влади. У монографії “Забезпечення принципів відкритості та прозорості в інформаційній діяльності Верховної Ради України” [1] розглядалися теоретичні питання такої діяльності у законодавчій гілці влади. Вважаємо за необхідне розглянути як це реалізовано на практиці й проаналізувати як досягнення, так і виявленні проблеми...