Друга науково-практична конференція «Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження»

29 листопада 2018 року відбулася друга науково-практична конференція на тему:  «Інтернет речей: проблеми правового  регулювання та впровадження». Організаторами конференції виступили: Комітет Верховної Ради України з питань інформатизації та зв'язкуНауково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України та Факультет соціології і права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

 

З вітальним словом до учасників конференції звернулись Олександр Данченко, голова Комітету Верховної Ради України з питань інформатизації, Анатолій Мельниченко,  к.е.н., декан факультету соціології і права  КПІ ім. Ігоря Сікорського, Володимир Пилипчук,  д.ю.н., директор Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України.

З доповідями виступили: Олександр Баранов, д.ю.н., керівник наукового центру Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України – 

"Ідентифікація робота з штучним інтелектом як суб'єкта права"; Олександр Сербін, директор з розвитку бізнесу ТОВ «Huawei Ukraine» – «Майбутнє телекома (5G, IoT, AI)»; Євген Харитонов, д.ю.н., завідувач кафедри НУ «ОЮА»: Олена Харитонова, д.ю.н., завідувач кафедри НУ «ОЮА» – «До проблеми цивільної правосуб’єктності роботів»; Олександр Радутний, к.ю.н., доцент кафедри Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого: «Додаткові аргументи щодо правосуб’єктності штучного інтелекту»; Микола Ожеван, д.ф.н., головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень – «Інтернет речей і  виклики маніпулятивного впливу на людську поведінку»; Анна Барікова, аспірант Київського національного університету імені Тараса Шевченка – ««Синергетична парадигма процедури систематизації права електронних комунікацій»; Іван Доронін, к.ю.н., завідувач наукової лабораторії Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України – «Сучасні виклики для правового регулювання і юридичної науки (на прикладі DLT і крипто права)»; Ігор Забара, к.ю.н., доцент Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Етичні аспекти впровадження і використання технологій Інтернету речей: міжнародно-правові засади»; Марія Дубняк, к.ю.н., старший викладач КПІ ім. Ігоря Сікорського: «Вплив хмарних технологій на правове регулювання бізнес моделей стартап проектів»; Ольга Головко, к.ю.н., старший викладач Національного технічного університету України КПІ імені Ігоря Сікорського:  «Секс-футурологія: Інтернет речей у дії»; Олена Андрієнко, к.п.н., керівник юридичного відділу ДП «ССМ» (міжнародний комунікаційний холдинг PublicisGroupe): «Віртуалізація як правова категорія»; Ярослав Гапанович, к.н.д.у., керівник Науково-виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики ОНАЗ ім. О.С. Попова:  «Розвиток E-демократії та  Е-урядування: шлях пошуку». 

Під час виступів було акцентовано увагу на виключній важливості проблем правового забезпечення впровадження та використання технологій Інтернету речей у різних сферах суспільної діяльності, зокрема, на вирішенні проблем правового регулювання в умовах застосування технологій Інтернету речей, зокрема із використанням штучного інтелекту, робототехніки, «хмарних» технологій, «великих даних» тощо, а також на необхідності вдосконалення законодавства з питань телекомунікацій, захисту персональних даних, кібербезпеки тощо.

У роботі конференції взяли участь науковці, співробітники, працівники та студенти Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України, Національного технічного університету КПІ ім. Ігоря Сікорського, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національної академії Служби безпеки України, Департаменту правового забезпечення НКРЗІ, Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при РНБО України, Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова, Управління інформаційних технологій МО України, Національного інституту стратегічних досліджень, адвокатського об’єднання  JUSCUTUM, НДІ випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки МО України, Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки,  Національної академії прокуратури України, Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», Департаменту захисту інформації Адміністрації Держспецзв'язку, Інституту  спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, Державного центру кіберзахисту Адміністрації Держспецзв'язку, Національної академії державного управління при Президентові України, Національного університету «Одеська юридична академія», Університету Державної фіскальної служби України, Національного інституту стратегічних досліджень, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Військового інституту КНУ ім. Тараса Шевченка. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видання НДІІП