Другий щорічний круглий стіл на тему: "Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес"

28 лютого 2012 року Науково-дослідним центром правової інформатики спільно з Київським регіональним центром НАПрН України та видавництвом «Академпрес» проведено другий щорічний круглий стіл на тему: «Інформаційне суспільство: право, інновації та бізнес». В ході круглого столу розглянуто концептуальні засади кодифікації інформаційного законодавства, пріоритети розвитку правової інформатики, правові проблеми інформаційної безпеки, а також актуальні питання розвитку інформаційних технологій.

У засіданні круглого столу взяли участь представники Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України, Національної академії державного управління при Президентові України, Навчально-наукового інституту інформаційної безпеки Національної академії Служби безпеки України, Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх справ України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ», Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ», видавництва «Академпрес», Інформаційного центру «Електронні вісті», компанії «Спеціальні реєстраційні системи», публічного акціонерного товариства «Укртелеком» та інших ІТ-компаній, вчені НАН України і НАПрН України.

Засідання відкрили віце-президент НАПрН України – керівник Київського регіонального центру НАПрН України Володимир Тихий, директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук та генеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук.
 
В ході круглого столу розглянуто сучасні виклики і загрози безпеці людини та суспільства в умовах становлення глобального інформаційного простору; системні проблеми інформаційної безпеки в контексті розвитку інформаційних технологій та правової інформатики; проблеми визначення понятійного аппарату; нормативно-правового забезпечення інформаційної безпеки та концептуальні засади кодифікації інформаційного законодавства.
 
Предметом розгляду учасників круглого столу також були питання щодо співвідношення системної інформатизації і правової інформатики; соціально-правового моделювання, можливостей прогнозування і практичного використання результатів моделювання; сучасних інформаційних і соціальних мереж та їх впливу на суспільство тощо.
 
Активну участь у дискусії взяли: директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук; радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Анатолій Качинський; директор департаменту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Олександр Баранов; завідувач наукового відділу Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Віталій Цимбалюк; доцент кафедри Навчально-наукового інституту права та психології Національної академії внутрішніх страв України Наталія Савінова; завідувач кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» Олександр Богданов; генеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук; завідувач наукового відділу Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Дмитро Ланде; директор компанії «Спеціальні реєстраційні системи» Олександр Радуцький; начальник сектору ПАТ «Укртелеком» Євген Добровольський; начальник кафедри Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації НТУУ «КПІ» Володимир Мохор; професор Національної академії державного управління при Президентові України Олександр Нестеренко; асистент кафедри Фізико-технічного інституту НТУУ «КПІ» Олексій Барановський.
 
Підсумки круглого столу підвели директор Науково-дослідного центру правової інформатики НАПрН України Володимир Пилипчук та генеральний директор видавництва «Академпрес» Віталій Андрейчук. При цьому, було акцентовано увагу на низці актуальних технологічно-правових проблем, пов’язаних із розвитком інформаційних технологій, питаннях державно-приватного партнерства та співпраці державного і недержавного секторів в інформаційно-комунікаційній та безпековій сферах.
 
 

 

Видання НДІІП