ФУРАШЕВ О.В., Про особливості роботи з електронними інформаційними ресурсами

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2011.2(2).271552

УДК 681.3+519.83

Фурашев О.В.,
керівник проектів ТОВ “Аріон – Консалтинг”
 
 
Анотація. Щодо визначення напрямів зменшення трафіку передачі даних при збереженні обсягу переданої інформації.
Аннотация.Об определении направлений уменьшения трафика передачи данных при сохранении объема передаваемой информации.
Summary. As to determination of main directions in decreasing of data transmission traffic when the volume of transmitted information is saved.
Ключові слова: дані, формат даних, електронний інформаційний простір.
 
        Інформаційний простір, з якого нині людина дістає інформацію значимого змісту, необхідного для ухвалення рішень і здійснення практичної діяльності, трансформується. Змінилися як засоби доставки інформації, так і сам формат. Все більшу частину інформації, до якої можна отримати доступ самостійно, людина обробляє в електронному вигляді. Такий інформаційний простір, в якому людина самостійно задовольняє свої інформаційні потреби за допомогою отримання і обробки інформації в електронному вигляді, будемо називати сучасним електронним простором. На сьогодні в ньому, на нашу думку, можна виділити наступні властивості:
· інформація представлена в електронному вигляді;
· доступність каналів зв’язку і засобів доступу до них;
· оперативність пошуку та отримання інформації;
· доступність великої кількості інформаційних джерел;
· отримання авторської інформації без редакторських правок та скорочень;
· кожен учасник виступає як постачальник, так і споживач інформації.
        До недоліків сучасного електронного інформаційного простору, на думку автора, слід віднести:
· значні часові витрати на отримання саме потрібної інформації, незважаючи на оперативність пошуку та доступність інформаційних ресурсів;
· постійно зростаючі вимоги до засобів доступу до інформаційних ресурсів та каналів зв’язку.
        Склалася суперечлива ситуація: з одного боку, збільшилось число інформаційних джерел, час доступу до них скорочується, збільшується продуктивність засобів зв’язку та обробки даних, а з іншого боку, ресурсоємність отримання потрібної інформації не зменшилась.
        Метою роботи є визначення напрямів роботи з електронними інформаційними ресурсами, які зменшать обсяг та ресурсоємність обробки даних. Для досягнення цієї мети розглянемо структуру сучасного інформаційного простору і основні процеси щодо взаємодії його учасників…