ФУРАШЕВ В.М., Кіберпростір та інформаційний простір, кібербезпека та інформаційна безпека: сутність, визначення, відмінності

DOI: 

https://doi.org/10.37750/2616-6798.2012.2(5).271955

УДК 340.13 + 007.51 + 165.12

ФУРАШЕВ В.М.,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник,
доцент, професор РАЕ  
 
 
Анотація. Дослідження сутності кіберпростору та інформаційного простору, визначення на їх базі понять “кібербезпека”, “інформаційна безпека” та відмінностей цих просторів і понять.
Ключові слова: інформація, інформаційний простір, інформаційнабезпека,національна безпека, захист інформації, кіберпростір, кібербезпека, кібернетична безпека.
Аннотация. Исследование сущности киберпространства и информационного пространства, определения на их базе понятий “кибербезопасность”, “информационная безопасность” и отличий этих пространств и понятий.
Ключевые слова: информация, информационное пространство, информационная безопасность, национальная безопасность, защита информации, киберпространство, кибербезопасность, кибернетическая безопасность.
Summary. Research of the intension of cyberspace and information space, the definition of “cybersecurity” and “information security” concepts based on these terms, and the differences between these spaces and definitions.
Keywords: information, information space, information security, national security, information protection, cyberspace, cybersecurity, cybernetic security.
 
            Постановка проблеми. У дослідженнях [1– 3] було встановлено наступне.
       По-перше, у переважній більшості чинних законодавчих та інших нормативно-правових актів, які спрямовані на встановлення, розвиток та регулювання інформаційних відносин, не застосовується поняття “інформаційна безпека”.
       По-друге, переважна більшість положень законів України та інших нормативно-правових актів, які мають безпосереднє відношення до інформаційних відносин, спрямовані саме на захист інформації.
       По-третє, об’єктами інформаційних відносин є інформація, норми і правила, які визначають ці відносини, а також людина, суспільство, держава, а суб’єктами – держава, суспільство, людина, норми і правила, які визначають ці відносини.
       По-четверте, об’єктами інформаційної безпеки є інформація у всіх її проявах, джерела інформації, механізми та засоби її створення, доступу і розповсюдження та наслідки її використання, а також установчі і регуляторні нормативно-правові та адміністративно-організаційні норми і правила, які визначають процеси і процедури формування, використання та припинення дії цих механізмів та засобів, людина, суспільство та держава, а суб’єктами – держава, людина, суспільство…
 
 

 

Видання НДІІП