ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д., Захист інформації шляхом посилення ефективності протидії кібератакам (ст. 105-110)

DOI: https://doi.org/10.37750/2616-6798.2019.3(30).194803

УДК 351.746:007

ГАВЛОВСЬКИЙ В.Д.,
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби
з організованою злочинністю при РНБО України
 
 
Анотація. У статті розглянуто окремі аспекти захисту інформації шляхом посилення ефективності протидії кібератакам. Проаналізовано стан виконання рішення РНБО України щодо розмежування підслідності розслідування кіберзлочинів.
Ключові слова: захист інформації, протидія кібератакам, посилення відповідальності, розмежування підслідності.
Summary. The article deals with some aspects of information security by enhancing the effectiveness of counteracting cyber attacks. The State of Implementation of the NSDC Decision on Delimitation of the Continuity of Investigation of Cybercrimes is analyzed.
Keywords: protection of information, counteraction to cyber attacks, strengthening of responsibility, delimitation of jurisdiction.
Аннотация. В статье рассмотрены отдельные аспекты защиты информации путём усиления эффективности противодействия кибератакам. Проанализировано состояние выполнения решения СНБО Украины относительно разграничения подследственности расследования киберпреступлений.
Ключевые слова: защита информации, противодействие кибератакам, усиление ответственности, разграничения подследственности.
 
 
    Постановка проблеми. Переваги сучасного цифрового світу та розвиток інформаційних технологій обумовили виникнення нових загроз національній та міжнародній безпеці. Поряд з інцидентами природного (ненавмисного) походження зростає кількість та потужність кібератак, вмотивованих інтересами окремих держав, груп та осіб ...